Handboek

Soorten dotter- en koekoeksbloemmengsel

In het dotter- koekoeksbloemenmengsel zitten soorten zoals die voorkwamen in het dotterbloem hooiland. Deze natte weilanden werden niet veel bemest. Mits goed beheerd kan het dotter- koekoeksbloemenmengsel worden toegepast op onbemest nat (veen)land en oevers.

bloeimaand
Dotterbloem 4 5
Echte koekoeksbloem 5 7
Echte valeriaan 6 9
Gele lis 5 7
Gevleugeld hertshooi 7 9
Grote boterbloem 6 8
Grote kattestaart 6 9
Grote pimpernel 6 9
Grote ratelaar 5 10
Grote wederik 6 8
Heelblaadjes 7 9
Kale jonker 6 9
Melkeppe 7 8
Moerasrolklaver 6 8
Moeraspirea 6 8
Poelruit 6 7
Rietorchis 5 7
Wateraardbei 6 8
Waterdrieblad 5 6
Watermunt 7 9
Wilde bertram 7 9
eventueel, iets ruiger
Koninginnekruid 7 9
Harig wilgenroosje 6 9
Grassen, zeggen, russen
Blauwe zegge
Echte smele
Geelgroene zegge
Gewoon reukgras
Hoge cyperzegge
Moerasbeemdgras
Padderus
Scherpe zegge