Handboek

Kleine landschapselementen

‘Kleine landschapselementen’ is een verzamelnaam van cultuurhistorische landschapselementen die vroeger veel voorkwamen omdat ze een doel hadden voor de mens. Een voorbeeld van zo’n cultuurhistorisch landschapselement is het geriefbosje. Geriefbosjes deden dienst voor het hakken van brandhout of voor gebruiksvoorwerpen zoals een bezemsteel. Naast nut voor mensen had een geriefbosje ook waarde voor de natuur. In een geriefbosje groeiden vaak ook besdragende soorten waar vogels van konden eten.

Omdat het nut van de kleine landschapselementen voor de mens over het algemeen is verdwenen, worden ze niet meer gebruikt en verdwijnen ze. Dit is niet alleen jammer voor de natuur, maar levert ook een verarming op voor het landschap in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Veel van deze kleine landschapselementen zijn te vinden op en rondom boerenerven. Den Hâneker heeft in het kader van het project ‘Natuur op je Erf’ een publicatie uitgegeven over kleine landschapselementen. Meer informatie over het project ‘Natuur op je erf’ is te vinden bij Den Hâneker.