schouwplicht

De jaarlijkse plicht vanuit het waterschap om watergangen vrij te houden van begroeiing.