green deal

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen, zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties. Een Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren, waarbij de overheid probeert om knelpunten weg te nemen.