gefaseerd beheer

beheer wordt met een tussenpoze uitgevoerd, zodat er altijd een deel van de vegetatie ongemoeid blijft