broedseizoen

Het seizoen waarin de meeste vogels broeden loopt van 15 maart tot 15 juli.

boomvormers

Soorten die van nature de neiging hebben om één stam te vormen, zoals o.a. eik, es, berk, els, wilg, beuk.

green deal

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen, zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties. Een Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren, waarbij de overheid probeert om knelpunten weg te nemen.

waardplant

Een plant waar de rupsen van een vlinder op leven tot ze zich gaan verpoppen.

waadpak

Een waterdichte overall met laarzen eraan vast waarmee je in het water kan lopen.

vegetatie

Individuele planten in samenhang met de plaats waar zij groeien en in de rangschikking die zij uit zichzelf (spontaan) hebben aangenomen (Victor Westhoff).

streekeigen soorten

Soorten die van oorsprong voorkomen in de regio en daar ooit zonder toedoen van de mens terecht zijn gekomen.

sloothaak

Een soort hark met hoekige tanden waarmee gemakkelijk planten uit het water kunnen worden getrokken.

schouwplicht

De jaarlijkse plicht vanuit het waterschap om watergangen vrij te houden van begroeiing.

sapstroom

Planten transporteren vocht en voedingsstoffen via hun sapstroom.

ratelaar

Een plant (halfparasiet) dat deels leeft via wortels van gras en klaver, waardoor het dominante grassen onderdrukt.

pionierssoorten

Eénjarige soorten die zich snel en gemakkelijk vestigen op kale grond.

natuurvriendelijke oever

Een natuurvriendelijke oever heeft een dusdanige verhouding tussen breedte en hoogte (3:1, dus hij is breder is dan dat hij hoog is) waardoor dieren goed uit het water kunnen kruipen.

meerjarig

Plantensoorten die overwinteren en het volgend jaar weer opkomen.

kruiden

Planten zonder houtige steel of takken.

korfbak

Een bak voor aan een graafmachine waar water uit kan lopen.

klepelen

Het fijn maken van ruige begroeiingen met behulp van roterende klepels. Een klepelmachine hakt de vegetatie kapot, waarna het blijft liggen.

kantmes

Een groot mes aan een steel waarmee je een stukje van de oever kunt afsnijden.

hooiland

Hooiland wordt niet beweid en minder vaak gemaaid. Het gras is langer, wordt gedroogd en als hooi bewaard.

grondboor

Een gereedschap met steel en handvat waarmee een gat met een doorsnede van ca. 8 – 10 cm in de grond kan worden geboord.

gefaseerd beheer

beheer wordt met een tussenpoze uitgevoerd, zodat er altijd een deel van de vegetatie ongemoeid blijft

éénjarig

plantensoorten die na een jaar sterven en aanwezig blijven door zich uit te zaaien

dominante grassoorten

grassen die snel vermeerderen en snel groeien waardoor ze dominant worden