Gezocht: Vrijwilliger Websitebeheer

We zoeken een gemotiveerd teamlid met betrokkenheid voor biodiversiteit, Prachtlint en omgeving, die beschikt over:

✓ Basiskennis van websitebeheer en content management systemen (WordPress)

✓ Basisvaardigheden bijsnijden/bewerken plaatjes tbv WordPress

✓ Goede communicatieve vaardigheden en oog voor detail.

✓ Zelfstandig kunnen werken en proactief zijn

Prachtlint Krimpenerwaard zet een nieuwe website op. We zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger om ons te helpen bij het bijhouden en beheren daarvan. Als websitebeheerder speel je een belangrijke rol in het communiceren van onze boodschap. Je zult verantwoordelijk zijn voor het vullen en up-to-date houden van de website op basis van aangeleverde teksten, het plaatsen van inhoud en voor het waarborgen van een gebruiksvriendelijke ervaring voor onze bezoekers.

Taken en verantwoordelijkheden:

✓ Plaatsen en redigeren van teksten en plaatjes voor de nieuwe WordPress website

✓ Eventueel bewerken van plaatjes om ze geschikt te maken voor de website.

✓ Regelmatig bijwerken van de website met nieuws, evenementen en andere relevante inhoud.

✓ Zorg dragen voor de consistentie en kwaliteit van de website-inhoud.

Gevraagde inspanning:

Momenteel zijn wij bezig met de overgang naar een (ver)nieuw(d)e website. Komende maanden zullen er wat meer uurtjes gedraaid worden om dit mogelijk te maken. Denk hierbij aan zo’n 4 – 8 uur per maand. Wanneer het project is afgerond zal het enkel bestaan uit onderhoud en verwachten we dat dit niet meer dan 4 uur per maand zal vragen.

Over de organisatie:

Prachtlint Krimpenerwaard is een initiatief gericht op vergroten van de biodiversiteit. In Prachtlint werken overheden, terreinbeheerders, maatschappelijke organisaties én burgers samen. Ze richten percelen bij- en vlindervriendelijk in en verbinden deze door bermen, kades en dijken ecologisch te beheren. Prachtlint richt zich op verbeteren, versterken en uitbreiden door kennisuitwisseling, samenwerking en door elkaar te inspireren. Versterkt door o.a. beheerconvenanten, cursussen, parels en kennisoverdracht.

Zo zorgen we er samen voor dat er een vlinder- en bijenlint ontstaat en de biodiversiteit toeneemt.

Wat bieden wij:

De kans om een positieve impact te hebben op onze gemeenschap en op biodiversiteit in de Krimpenerwaard/Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

✓ Ervaring opdoen in websitebeheer en digitale marketing.

✓ Flexibele werktijden en de mogelijkheid om op afstand te werken

✓ Gezellig en gedreven team aan vrijwilligers/collega’s/adviseurs

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze vrijwilligerspositie, stuur dan je motivatie en toelichting op je ervaring naar KW@prachtlint.nl We kijken ernaar uit om van je te horen en samen te werken aan het versterken van onze website.

Posted in Nieuws

cadeau voor Prachtlint Krimpenerwaard

Het tiende Lions Krimpen Open, het jaarlijkse golftoernooi van de #LionsclubKrimpenaandenIJssel, had ook in financieel opzicht een zeer positief resultaat van zeker vierduizend euro. Dit bedrag komt deze keer ten goede aan drie goede doelen. Een daarvan is #PrachtlintKrimpenerwaard.

Op zaterdag 2 juli mochten Prachtlint-vertegenwoordigers Jaap Graveland en Charlotte Diepenhorst een symbolische ‘cheque’ van € 1.500 in ontvangst nemen. Voor dat geld gaat de Lionsclub een aantal insectenhotels realiseren die later dit jaar een plaats zullen krijgen op daarvoor in aanmerking komende ‘natuurpareltjes’ in de Krimpenerwaard, die met elkaar het prachtlint moeten gaan vormen.

Ook de Lionsclub heeft zich bij Prachtlint aangesloten. De club heeft zelf geen terreinen in bezit, maar is sinds enkele jaren wel actief betrokken bij het ecologisch beheer van één zo’n pareltje: een voormalig rozenperk in Krimpen aan den IJssel dat inmiddels is ingericht als kruidenrijk grasland.

Posted in Nieuws

Prachtlint Krimpenerwaard breidt uit!

Hoogheemraadschap, Gemeente Krimpen aan den IJssel en Lions Krimpen aan den IJssel sluiten aan bij Prachtlint Krimpenerwaard

Hoogheemraad Agnes van Zoelen van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Wethouder Coen Derickx van Gemeente Krimpen aan den IJssel en President Marc Viëtor van Lions Krimpen aan den IJssel, hebben met de ondertekening van het beheerconvenant Prachtlint Krimpenerwaard deelname aan dit initiatief bekrachtigd. Hiermee verklaren zij zich zichtbaar in te zetten voor meer biodiversiteit in de Krimpenerwaard. Staatsbosbeheer, Zuid Hollands Landschap, Natuur en Vogelwacht Krimpenerwaard, Gemeente Krimpenerwaard, Dunea en Oasen gingen hen in 2021 al voor.

Ecologisch beheer

Bij ecologisch beheer van groen staan de bestaande planten en dieren van het gebied centraal. Het beheerconvenant pleit voor een actief ecologisch beheer van bermen, dijken en sloten. Deze ‘linten’ verbinden natuurgebieden en lokale groene initiatieven – ook wel parels genoemd – aan elkaar. Verbindingen zijn enorm belangrijk in de natuur. Planten en dieren krijgen zo een grotere kans op verbetering en overleving. Goed voor de natuur, gezond voor onze leefomgeving.

Bijeenkomst Pompstation Dunea te Bergambacht

Vrijdag 10 juni vond de tweede bijeenkomst van Prachtlint Krimpenerwaard plaats bij het indrukwekkende pompstation, wat beschikt over een stuk grond wat Dunea ecologisch beheert.
Tijdens deze bijeenkomsten word vooral veel informatie en kennis gedeeld: wie zijn de organisaties, welke gebieden beheren zij, wat gaan ze met elkaar doen om de biodiversiteit in de Krimpenerwaard te verbeteren. Wat kunnen ze van elkaar en van anderen leren? En: welke partijen kunnen nog meer betrokken worden, hoe kunnen burgers aansluiten?

De bijeenkomsten hebben een gericht thema waar diverse sprekers over aan het woord komen. Dit keer was dat: omgaan met weerstand m.b.t. ecologisch (berm)beheer. Naast de inbreng van o.a. Hoogheemraadschap en Gemeente Krimpenerwaard over de weerstand die zij in het veld tegen komen, heeft Anjo Travaille van Bovenkamers een leerzame en praktische presentatie en workshop gegeven over het ontstaan, beïnvloeden en wegnemen van weerstand en hoe dit om te buigen naar activering. Waar de ruim 30 geïnteresseerde deelnemers, bestaande uit diverse beheerpartijen en andere geïnteresseerden, vervolgens binnen de verschillende organisaties mee aan de slag kunnen gaan.

De volgende bijeenkomst zal in het najaar plaatsvinden en heeft als opvolgend thema: Burgerparticipatie.

Posted in Nieuws

Van braakliggende berm naar bloemenzee

De Landelijke Zaaidag voor bijen en vlinders vormde aanleiding om de berm tegenover van Lent, Illbruck en Kringloop Giessenlanden onder handen te nemen. Glasvezelwerkzaamheden langs de weg tegenover Kringloop Giessenlanden lieten een braakliggende berm achter. Een mooie kans om een stuk bonte berm te creëren.

Koffiehoek met uitzicht

Op initiatief van de Punt Arkel en het Prachtlint stak men de koppen bij elkaar met als doel: een duurzaam bloemrijke berm. De gemeente Giessenlanden gaat daar ecologisch beheren en verricht van tevoren de freeswerkzaamheden. Hans van der Meij (Kringloop Giessenlanden):  “Het is een klein stukje, maar de locatie is perfect. Wij openen onze koffiehoek en kijken binnenkort op een  groeizame fleurige berm! Mij spreekt de symboliek met onze bloeiende groep vrijwilligers erg aan!”

 

Inzaaien berm Kringloop Giessenlanden

Nationale Zaaidag voor bijen en vlinders

Vrolijke bermen met wilde bloemen voor bijen en vlinders is gaat verder dan de grenzen van een gemeente. De Nationale Zaaidag voor vlinders en bijen, die op zondag 22 april jl. plaatsvond, wil voor zowel bewoners, bedrijven als beheerders van bermen een stimulans zijn om initiatieven zoals in Arkel te ontwikkelen. Sommige gemeenten zoals Leerdam (Zederik) nemen bewust het voortouw. En laat dit zien met aantrekkelijk bloeiende bermen.

Resultaat inzaaien berm Kringloop Giessenlanden

 

Posted in Nieuws

Fruitgaard Lingewijk in groei en bloei

In 2017 is de Fruitgaard Lingewijk gestart. Afgelopen tijd is er door een aantal vrijwilligers weer hard gewerkt aan deze Prachtlintparel.

Het terrein is nu grotendeels afgezet met gaas en er wordt een toegangshek geplaatst. Het pad rondom is gemaaid en zo’n 300 biologische tulpenbollen komen in volle bloei tevoorschijn. Dit pad zal regelmatig bijgehouden worden.

Fruitbomen en bessenstruiken, voor vlinders en bijen

Ouderwetse hoogstam-fruitbomen zullen het beeld gaan bepalen in de toekomst. Daarom heen staan wat laagstam-fruitbomen en bessenstruiken. De begroeiing van de zachtglooiende oevers, die aantrekkelijk zijn voor de amfibieën, mag grotendeels zijn gang gaan. Hier geen kortgemaaid grasveld zonder bloemen, maar juist een natuurlijke bloemenweide, die maar een paar keer per jaar gemaaid wordt. Dit zal bijen en vlinders lokken, die op hun beurt weer andere dieren aantrekken.

Net als de kruidlaag blijft ook het fruit onbespoten.

Fruitgaard Lingewijk
Oevers aantrekkelijk voor amfibieën
Posted in Nieuws

Waterschap en Provincie werken aan bloeiende bermen

Bermen scheiden niet alleen rijbanen van elkaar, ze geven het saaie asfalt een mooiere uitstraling. Mooie bermen zijn kleurrijk met veel verschillende planten en bloemen. Kleurrijke bermen zijn goed voor insecten en andere dieren in de omgeving.

Als de bloemen en planten te hoog worden, zien de auto’s elkaar, de fietsers of voetgangers niet meer, een gevaarlijke situatie. Er moet dus gemaaid worden. Ook om de bermen kleurrijk te houden, moeten ze worden gemaaid. Belangrijk is dan wel dat het maaisel na het maaien wordt weggehaald. Want als het maaisel blijft liggen, krijgen de oorspronkelijke bloemen en planten weinig kans. Snelgroeiers als brandnetels en distels schieten als paddenstoelen uit de grond en eigenen zich alle voeding, vocht en licht toe. De variatie verdwijnt en dat is niet goed voor de insecten, die er dan geen voedsel meer kunnen vinden.

Waterschap pakt 250 km aan

Tijdens de ondertekening van het Prachtlint beheerconvenant kondigde Waterschap Rivierenland al aan, 250 km bermen langs wegen en waterkanten ecologisch te willen beheren. Dit betekent dat zij ervoor willen zorgen, dat de oorspronkelijke bloemen en planten er goed kunnen groeien. Zo wordt onder andere het maaisel afgevoerd. Na de nodige voorbereidingen kreeg het Prachtlint eind 2017 een kaart, waarop al deze bermen zijn ingetekend.

Als je in de Alblasserwaard of Vijfheerenlanden woont, is het heel goed mogelijk dat een aantal van deze bermen zich vlakbij jouw huis bevinden. Kijk maar eens op de stippellijnen op onze kaart. Deze bermen verbinden de parels van het Prachtlint (ook zichtbaar op onze kaart) met elkaar. Door parels te creëren en ze met elkaar te verbinden, wil het Prachtlint de planten en dieren in onze omgeving een plek geven om te leven. Zo wordt de biodiversiteit versterkt.

Ook beter bermbeleid Provincie

Ook Provincie Zuid-Holland, die de bermen langs provinciale wegen beheert, ondertekende in 2015 het beheerconvenant. Gerrit van Leeuwen, beleidsmedewerker omgevingskwaliteit overhandigde vorig jaar zomer de beleidsnotitie “Kansen voor beter bermbeleid” aan Rolia Wiggelinkhuijsen. Hierin staat precies beschreven hoe zij bloemrijke bermen met insecten willen stimuleren.

klokbekerweg Ottoland
Melkweg Bleskensgraaf

 

 

Posted in Nieuws

Net op tijd voor de vorst: 80 nieuwe heesters

Net op tijd voor de vorstinval zijn vandaag, op maandag 5 februari 2018, door hoveniersbedrijf Wim Sterk, in opdracht van Rijkswaterstaat, ruim 80 nieuwe heesters aangeplant.

De herplant is tot stand gekomen, nadat in het weekend van 10 en 11 september 2017  alle, door vrijwilligers met behulp van Prachtlint, aangeplante struiken en heesters op het wandelpad langs de A15 tot op de grond waren afgemaaid. Het bleek een miscommunicatie tussen Rijkswaterstaat en de nieuwe aannemer, die nog niet op de hoogte was van de aanplant. Op 27 september 2017 was er al een bijeenkomst met de Gemeente, Wijkbelang Lingewijk en Rijkswaterstaat waarin Rijkswaterstaat beloofde de schade te herstellen.

Blije gezichten

Vandaag dus blije gezichten toen de belofte werd ingelost. De nieuwe heesters zijn ook wat groter. Hiermee hebben ze niet alleen een groeivoorsprong, maar zijn ze ook beter zichtbaar. Bovendien zijn de plaatsen van de beplanting nu beter gemarkeerd. Nu is het wachten op de zon en het groeiseizoen.

Herplant heesters Struinpad A15

 

Posted in Nieuws

Oasen geeft Rugstreeppad eigen Kikkerpoel

Oasen heeft een aantal maatregelen genomen om meer biodiversiteit te creëren in haar natuurgebieden, die eind vorig jaar zijn toegevoegd aan het Prachtlint. Zo zijn bij het waterwingebied de Kikkerpoel, naast zuiveringsstation de Put in Nieuw-Lekkerland, twee poelen aangelegd voor de Rugstreeppad. Deze kleine nachtbraker is meestal te herkennen aan een gele streep op zijn rug. Het is een beschermde inheemse diersoort, die graag in ondiep, stilstaand water huist. Een poel is dan ook een ideale plek om uit te rusten, te jagen of voor een romantische rendez-vous.

Vroeger is op het land van de Kikkerpoel bagger gedeponeerd. Een ideale voedingsbodem voor planten, vooral voor snelgroeiers als brandnetels en distels. Zij overwoekeren de rest. Daarom heeft Oasen een deel van de Kikkerpoel afgeplagd; de bovenste laag vruchtbare aarde is verwijderd. Hierdoor wordt de bodem voedselarmer, dus minder aantrekkelijk voor brandnetels en distels en krijgen andere planten de kans om te groeien. Oasen en het Prachtlint hopen op veel bloemrijke kruiden, zoals Knoopkruid, waardoor de Kikkerpoel veel insecten aantrekt.

Afplaggen Kikkerpoel Oasen
Poel voor Rugstreeppad
Waterwingebied de Kikkerpoel

 

 

Posted in Nieuws

Natuurherstel parel Liesgras

Onlangs is natuurparel Liesgras toegevoegd aan het Prachtlint. Dhr. Arie den Boer is eigenaar van deze parel in Alblasserdam. Het betreft zo’n 0,8 hectare graslandpercelen, waar in de weekenden pony’s grazen. Op één van deze percelen zal verschralingsbeheer worden toegepast in de vorm van extensieve beweiding door schapen. Het resultaat zal een meer gevarieerde- en kleurrijke vegetatie zijn, interessant voor vlinders, bijen en andere insecten. Daarnaast draagt een kleurrijk landschap bij aan de beleving van recreanten.

Voor het versterken van het cultuurhistorische landschap zijn onlangs knotwilgen aangeplant. Maar ook voor de natuur zijn wilgen belangrijk omdat ze vroeg in het voorjaar bloeien, waar insectensoorten die vooral in het vroege voorjaar actief zijn van zullen profiteren.

Verder worden (op termijn) metalen hekken vervangen door, voor de polder kenmerkende, eikenhouten hekken. Houten hekken vormen tevens een belangrijk element bij de voortplanting van de argusvlinder. Argusvlinders zitten graag in het zonnetje op zo’n hek en het vrouwtje legt haar eitjes bij een hek op graspollen die aan de zonkant staan. De argusvlinder begint in Nederland een zeldzaamheid te worden, maar in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden komt de vlinder nog voor.

Aan de rand van het perceel is inmiddels al een natuurvriendelijke oever aangelegd en ook zijn een tweetal greppels uitgediept en voorzien van een flauw aflopende talud (zie foto).

Dhr. A. den Boer bij de graafwerkzaamheden in Natuurparel Liesgras (foto: Slagboom, R.)

Op 25 september is het terrein geïnventariseerd op bloeiende plantensoorten en vlinders die er ten tijde van de inrichting voorkomen. Dit is een zogenaamde nulmeting. In de komende jaren zal twee keer per jaar opnieuw monitoring plaats vinden om te zien of de biodiversiteit toeneemt.

Tijdens een veldbezoek was er een ontmoeting met een archeoloog die zocht naar archeologisch materiaal dat wellicht naar boven was gekomen tijden de graafwerkzaamheden. Een aantal scherven van aardewerk afkomstig uit de 17e/18e eeuw waren het resultaat.

Tijdens de graafwerkzaamheden in Natuurparel Liesgras zijn een aantal scherven gevonden, vermoedelijk uit de 17e/ 18e eeuw (foto: Alderliesten, N.).
Posted in Nieuws

Terug naar de schoolbanken van het Wellantcollege

Prachtlint organiseerde in samenwerking met het Wellantcollege de Bossekamp in Ottoland, op 11 november een workshop gereedschapsonderhoud. Voor de deelnemers zelf aan de slag konden, gingen ze eerst terug in de schoolbanken voor de benodigde materiaalkennis. Ook het onderhoud van de kettingzaag, onmisbaar voor het grove werk, kwam aan bod.

Alle theorie kon men daarna meteen in de praktijk brengen. Er werd dan ook volop geschuurd, gevijld en geslepen; het zelf meegebrachte gereedschap was na deze workshop weer klaar voor gebruik. Van al dat leerwerk kregen de deelnemers behoorlijk trek. Het was dan ook heerlijk genieten van een gezamenlijke lunch met onder andere zelfgemaakte pompoensoep en natuurlijk goed gezelschap.

Workshop gereedschap Wellantcollege
Posted in Nieuws

Natuurspeelterrein Stalkaarsen speelklaar

Tijdens de Landelijke Natuurwerkdag op 4 november 2017 is er hard gewerkt op het Natuurspeelterrein Stalkaarsen in Gorinchem. Tal van vrijwilligers hebben er met hulp van het Prachtlint voor gezorgd, dat het terrein werd ingericht. Tijdens de natuurwerkdag werden verschillende heestersoorten aangeplant, er werd gesnoeid en ook opgeruimd. Voor de jeugd werden er gesponsorde wilgenteenhutten geplaatst voor extra speelplezier.

Wilgenteenhut Stalkaarsen

De Gemeente Gorinchem droeg met “Bliek in Actie” bij aan aanschaf van het gereedschap voor het groenonderhoud, net als Lidl Nederland en Henke tuinmachines. Het Prachtlint zal er met gerichte workshops voor zorgen, dat dit gereedschap goed wordt gebruikt en onderhouden. Zo kunnen we nog lang genieten van zowel het gereedschap en Natuurspeelterrein Stalkaarsen.

Bekijk deze video over de Landelijke Natuurwerkdag

Posted in Nieuws

Herplant bomen Vlietskade met hulp van Pollinators

Zaterdag heeft een ploeg van 10 mensen hard gewerkt op de Vlietskade. Vorig jaar rond deze tijd zijn al ca. 200 bomen en struiken geplant. Met name de knotwilgen en elzen langs de slootkant hadden door de grote droogte in het voorjaar het loodje gelegd.

Hulp van de Arkelse brandweer heeft een aantal bomen kunnen redden, maar niet alles. Op zaterdag 18 november zijn die vervangen. Er zijn 40 nieuwe knotwilgen geplant, 1 linde, 10 elzen en nog wat bosplantsoen. Behalve trouwe kerngroep Prachtlint-vrijwilligers kwam hulp uit onverwachte hoek: drie leden van de “Pollinators” kwamen mee spitten: Tom, Marjolein en Peter.

Het doel van de  Pollinators is: organisaties met elkaar in contact brengen om zo de biodiversiteit te bevorderen. Heel hartverwarmend om de gedrevenheid te ervaren van jonge mensen uit de stad voor de natuur. Onder de lunch is gezellig gepraat en veel informatie uitgewisseld. Daarna is er hard gewerkt.

Het was fris en vochtig, maar het was heel gezellig en alles is af! Tuincentrum Sterk heeft alles besteld en het Prachtlint ondersteund door materialen en de kar uit te lenen. Kringloop Giessenlanden financieerde het herplantmateriaal. Allemaal heel erg bedankt!

Extra cadeautjes waren: een grauwe kiekendief, een buizerd en een torenvalk en aan het einde van de dag……. en een ijsvogeltje! Kun je nagaan hoe mooi het straks is als alle struiken en bomen groot zijn.

Pollinators
werkdag Vlietskade
werkdag Vlietskade
Posted in Nieuws

Oasen voegt 5 parels toe aan het Prachtlint

Twee keer per jaar ontmoeten de deelnemers van het Prachtlint beheerconvenant elkaar, om kennis en ervaringen te delen. In september brachten ze een bezoek aan de waterwingebieden van Oasen. Om ervoor te zorgen dat het drinkwater schoon is, beschermt Oasen de omgeving van deze gebieden. Hoe? Door er een natuurgebied van te maken! Prachtige natuurparels die, zoals de deelnemers tijdens deze bijeenkomst besloten, worden toegevoegd aan het Prachtlint.

Waterwingebied Oasen

Een oase voor amfibieën

Oasen beheert vijf natuurgebieden, waaronder De Steeg bij het gelijknamige zuiveringsstation in Langerak. Hier groeien prachtige bloemen en er leven onder andere amfibieën, zoals de vrij zeldzame Heikikker en de Rugstreeppad, en weidevogels. Richard Slagboom, adviseur van het ecologisch beheer van de Paddenwaard en Kikkerpoel van Oasen én projectleider bij het Prachtlint, nam de deelnemers mee op pad. De flora en fauna worden in dit gebied al 20 jaar gemonitord door ecologisch bureau Goes & Groot. ‘Het gaat hier goed met de amfibieën. Dit komt onder andere door de ondiepe poelen met stilstaand water. Deze zijn erg geschikt als voortplantingsplaats voor kikkers en padden.’

‘Waar het minder goed mee gaat, zijn de weidevogels. Dat is een landelijke trend. Voor deze vogels werken we aan een nieuw beheerplan.’ Ook de flora speelt volgens Richard Slagboom een belangrijke rol in de biodiversiteit. ‘Andere planten trekken andere insecten aan die op hun beurt weer andere vogels aantrekken.’

Kikkerpoel Oasen
Posted in Nieuws

Rijkswaterstaat gaat schade struinpad herstellen

In het weekend van 10 en 11 september deden we een schokkende ontdekking. Toen bleek dat alle 95 struiken en heesters op het wandelpad langs de A15, die door vrijwilligers met behulp van het Prachtlint waren aangeplant, tot op de grond toe waren afgemaaid. De aannemer van Rijkswaterstaat bleek hier de boosdoener te zijn.

Ton de Boon en Els van Lis. Foto: Cor de Kock

Rijkswaterstaat neemt verantwoording

Op 27 september jl. was hierover een bijeenkomst met de Gemeente, Wijkbelang Lingewijk en Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat trok hierbij direct het boetekleed aan en beloofde de schade te herstellen. De oorzaak bleek een miscommunicatie tussen Rijkswaterstaat en de nieuwe aannemer die het beheer sinds enkele maanden uitvoert.

Van wandelpad naar Struinpad

Tijdens deze bijeenkomst zijn afspraken gemaakt over het aanplanten en het beheer van het wandelpad, dat vanaf nu  officieel “Struinpad” zal worden genoemd. In februari 2018 zal Rijkswaterstaat zorgen voor herbeplanting van de percelen met bosplantsoen. Er zullen nu ook wat grotere heesters worden aangeplant. Tevens werd het beheer van zowel het talud als het Struinpad nog eens toegelicht. Op het talud wordt voortaan het zogenoemde “Ruigtebeheer” toegepast. Dit betekent dat het talud 1x in de 3 jaar wordt gemaaid.

Het Struinpad zal daarentegen jaarlijks worden gemaaid om het toegankelijk te houden voor wandelaars. Belangrijk hierbij is ook, dat in beide gevallen, het maaisel binnen 5 werkdagen zal worden afgevoerd. Dit komt de verschraling en dus de biodiversiteit ten goede.

Van A naar Beter

Wij kijken uit naar februari 2018 en hopen dat het Struinpad er volgend jaar nog groener en bloemrijker bij komt te liggen!

 

 

Posted in Nieuws

Kleurrijk Prachtlint verovert regio, een droom komt uit

“Het idee voor het Prachtlint ontsproot in Winterswijk aan het brein van Piet de Winter”, vertelt Rolia Wiggelinkhuijsen, mede-initiatiefneemster van dit kleurrijke project. “Hij werd er geïnspireerd door de vele zonnebloemen, speciaal gezaaid om ze door kinderen te laten plukken. De geplukte zonnebloemen brachten zij bij ouderen en zieke mensen in de regio.”

Kleur in de polder

Het was ten tijde van de crisis in 2010, bouwplannen werden uitgesteld of verdwenen helemaal van tafel. Hierdoor lagen veel terreinen braak. Piet de Winter bedacht dat deze terreinen opgefleurd konden worden met bloemen, een welkome afwisseling in het grasgroene polderlandschap. “Als bestuurslid van Stichting Blauwzaam wist hij zijn medebestuursleden, waaronder ik, al snel te enthousiasmeren. We fantaseerden over een Blauwzaam lint, dat de braakliggende terreinen die we in wilden zaaien, met elkaar verbond.” Piet gaf Rolia opdracht om ‘het’ te regelen. “Na de droom kwam de werkelijkheid”, lacht Rolia. “Want waar haal je de middelen vandaan?”

Ze vroeg een Green Deal aan, een initiatief waarmee de overheid duurzame initiatieven uit de samenleving wil stimuleren. “We nodigden de behandelend ambtenaar uit bij de Nationale Bomenbank, waar Piet, als oud-directeur van dit bedrijf, met andere ondernemers paraat stond. De ambtenaar was onder de indruk van ons plan om dit lint samen met de gemeenten, organisaties, onderwijs en het bedrijfsleven te realiseren. De gunfactor was ook hoog, mede dankzij Piets charmante aanpak, en we sleepten zo ons startkapitaal binnen.”

Initiatiefnemers Prachtlint: Piet de Winter en Rolia Wiggelinkhuijsen

In hetzelfde schuitje

Het eerste project was het inzaaien van de bermen bij het tijdelijke gemeentehuis in Bleskensgraaf in officiële aanwezigheid van burgemeester Van der Borg. Een groeispurt volgde echter na de zogenoemde ‘schetsschuit’. Op deze dag kwamen 25 partijen die betrokken zijn bij het regionale groen bijeen bij De Kuiper in Noordeloos, om na te denken over de invulling en realisatie van het project. “Die dag kreeg het lint echt vorm. De parels werden plekken die leuk zijn om te vertoeven en waar de natuur prioriteit heeft, met elkaar verbonden door een ketting van kleurrijke bermen.” In 2015 ondertekenden maar liefst 16 partijen het beheerconvenant voor het groeiende lint en dat worden er steeds meer. “Iedereen helpt mee met het onderhouden en uitbreiden van het Prachtlint, ieder vanuit zijn eigen expertise.”

Van Blauwzaam naar Prachtlint

“Blauwzaam is een stichting gericht op ondernemers, maar steeds meer burgers wilden meedoen. Om dit organisatorisch zo makkelijk mogelijk te laten verlopen, werd het Blauwzaam lint een zelfstandige organisatie met een nieuwe naam: het Prachtlint.” Steeds meer organisaties én vrijwilligers sluiten zich bij het Prachtlint aan. “Van natuurliefhebbers, ecologen en ondernemers tot het Waterschap, de gemeente en de provincie: allemaal voelen ze zich verantwoordelijk voor de natuur. Bedrijven omdat ze belang hebben bij bijvoorbeeld een goede waterkwaliteit en een duurzaam imago, burgers omdat ze het belangrijk vinden in een mooie, natuurrijke omgeving te wonen.” Het in beweging brengen van zoveel mogelijk partijen was precies wat Piet en Rolia voor ogen hadden. “Alle partijen enthousiasmeren en iedereen op een lijn krijgen, dat hebben we samen echt goed voor elkaar gekregen.”

Ondertekening convenant Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden 30-9-2017

Iedereen kan meedoen

De werkgroep van Het Prachtlint wordt gecoördineerd door Richard Slagboom. “Als iemand, een burger of ondernemer, meer diversiteit in de natuur wil creëren en een idee heeft voor een nieuwe parel staat de werkgroep klaar met advies.” Op de website www.prachtlint.nl staan praktische ideeën en handvaten waarmee je zo aan de slag kunt en mee kunt helpen om het Prachtlint uit te breiden. Met het Prachtlint-mengsel kunnen mensen in hun eigen tuin aan de slag, iedereen kan meedoen. “Wanneer het Prachtlint af is? Misschien wel nooit en dat zou goed zijn, want zo blijft het altijd in ontwikkeling.”

Posted in Nieuws

NVWVH ondertekent beheerconvenant Prachtlint

Het bestuur van de Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden (NVWVH) heeft ingestemd met deelname aan het beheerconvenant van het Prachtlint. De ondertekening vindt plaats op zaterdag 30 september a.s. tijdens de Open Dag van Natuurcentrum De Schaapskooi in Schoonrewoerd.

Het doel van het Prachtlint is om kleurrijke natuurparels in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden te creëren. Hier groeien de oorspronkelijke bloemen, planten en bomen uit de streek, waarin vlinders en bijen zich thuis voelen. Door deze parels met elkaar te verbinden, kunnen zij zich makkelijk verplaatsen. Van de ene bloem naar de andere. Zo ontstaat een prachtig lint.   

Werk aan de winkel voor NVWVH

Dick Kerkhof, voorzitter van de NVWVH: ‘Wij zien ook dat het bergafwaarts gaat met de bermen in met name het boerenlandschap. De NVWVH wil graag meehelpen om de natuur plaatselijk vooruit te helpen door meer natuur- en bloemrijke parels te creëren. Dit doen wij door op De Schaapskooi een bloemrijk stuk natuur aan te leggen, en andere projecten van het Prachtlint te ondersteunen met adviezen. Wij hebben veel contact met andere organisaties die natuur in de omgeving beheren. Graag willen we met hen om de tafel om te zien of we stukken van hun terrein ook kunnen toevoegen aan het Prachtlint. Dit lint schampt nu Vijfheerenlanden, maar wij gaan ons inzetten om het Prachtlint er doorheen te trekken.’

Als ondertekenaar van het convenant is dus een adviserende, actieve rol weggelegd voor de NVWVH. Naast de verhoging van de biodiversiteit van de eigen Schaapskooi omgeving, verwacht het bestuur vooral ook dat via de bermen van het Merwedekanaal flinke delen van de Vijfheerenlanden bloem- en insectenrijk met elkaar verbonden kunnen worden.

Rolia Wiggelinkhuijsen, mede-initiatiefnemer van het Prachtlint: ‘De NVWVH is de zeventiende partij die het beheerconvenant ondertekent. We zijn erg blij met hun deelname, hun inzet voor het landschap en hun ambitie om het Prachtlint te laten groeien.’

Ondertekening tijdens open dag 30 september a.s.

Tijdens de Open Dag van Natuurcentrum De Schaapskooi in Schoonrewoerd ondertekent het bestuur van de NVWVH om 13.00 uur het beheerconvenant. Vertegenwoordigers van de Prachtlint werkgroep zullen hierbij aanwezig zijn. Ook heeft het Prachtlint tijdens deze Open Dag een kraam, waar bezoekers vragen kunnen stellen en kunnen zien waar de werkgroep zich mee bezig houdt. Een dag vol met activiteiten, die starten om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur. Klik hier voor het volledige programma.

Thuisbasis NVWVH – Natuurcentrum De Schaapskooi
Posted in Nieuws

Heb jij je al aangemeld voor onze nieuwsbrief?

Prachtlint wint ook online steeds meer terrein. Zo verstuurden we vorige week onze allereerste nieuwsbrief. Heb jij hem niet gehad? Open hem dan via deze link naar het Prachtnieuws.

Nog makkelijker is het natuurlijk als je de nieuwsbrief voortaan meteen in je mailbox krijgt. Leer de parels kennen en onze vrijwilligers die zich hier met passie voor inzetten. Ook lees je alles over onze workshops en de resultaten van onze monitordagen.  Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.

Posted in Nieuws