Tweede cursus Tuininrichting en biodiversiteit begin 2024

Op 8 november werd de eerste cursus ‘Tuininrichting en biodiversiteit’ voor inwoners georganiseerd door Prachtlint Krimpenerwaard. De 45 deelnemers waren enthousiast en gaven aan dat ze de cursus leerzaam, leuk en praktisch toepasbaar vonden.

In de cursus werd aandacht besteed aan hoe belangrijk meer soorten planten en dieren (biodiversiteit) is.

En wat aantrekkelijke plantensoor-ten zijn voor insecten. De cursus-leiders vertelden meer over bomen en struiken voor kleine en grote tuinen, onderhoud, compost én mogelijkheden voor het aantrekken van andere diersoorten in de tuin.

Tweede cursus begin 2024

Er waren veel meer aanmeldingen dan plekken. Daarom organiseert Prachtlint begin 2024 een tweede cursus. Wilt u deze cursus ook volgen in 2024? Meld u dan aan via KW@prachtlint.nl en vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Startbijeenkomst Prachtlint Krimpenerwaard

Op 5 november vindt de eerste bijeenkomst plaats van het Prachtlint in de Krimpenerwaard. Op initiatief van Jaap Graveland van de de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) is het Prachtlint naar de Krimpenerwaard overgestoken.

Jaap was geïnspireerd door het Prachtlint in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (A/V) en had daar al een paar keer een bijeenkomst van het Prachtlint bijgewoond. Hij wilde dat ook in de Krimpenerwaard en diende een voorstel voor een motie in bij de motiemarkt van de gemeente Krimpenerwaard. Een aantal politieke partijen dienden de motie daarna in en werd vrijwel unaniem aangenomen. De gemeente Krimpenerwaard wilde zich graag aansluiten bij het Prachtlint en het beheerconvenant ondertekenen.

Door het ondertekenen van het beheerconvenant zeggen NVWK en de gemeente Krimpenerwaard toe hun bijdrage te gaan leveren aan een meer bloemrijke en biodiverse Krimpenerwaard. Naast deze partijen ondertekende ook het Zuid-Hollands Landschap het beheerconveanant Krimpenerwaard en in de aanloop naar en tijdens de bijeenkomst op 5 november gaan nog 3 partijen het convenant ondertekenen, nl. Oasen, Dunea en Staatsbosbeheer.

Beheerconvenant

Het beheerconvenant is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van het Prachtlint. In het beheerconvenant onderstrepen de deelnemende partijen het belang van meer biodiversiteit en zeggen zij zich in te zetten om dit te bereiken, onder andere door duurzaam ecologisch (berm)beheer. Verder zetten de partijen zich in om het Prachtlint uit te breiden (kwantiteit) en de kwaliteit te verbeteren.

Een belangrijke schakel hierin zijn de bijeenkomsten van het beheerconvenant, waar inspiratie en kennis wordt uitgewisseld. In de A/V worden deze bijeenkomsten sinds 2015 jaarlijks georganiseerd met een groeiend aantal deelnemers. Het beheerconvenant A/V is inmiddels door 23 partijen ondertekend.

Aftrap

De aftrap voor het Prachtlint Krimpenerwaard wordt op 5 november gegeven tijdens de eerste bijeenkomst van het beheerconvenant Krimpenerwaard in De Zwaan in Berkenwoude.

Op deze bijeenkomst zal Jaap Graveland als initiatiefnemer aan het woord komen, zal de gemeente Krimpenerwaard hun motivatie toelichten en zullen Richard Slagboom en Esther Dijkstra van het Prachtlint Alblasserwaard / Vijfheerenlanden vertellen hoe het (beheerconvenant) Prachtlint daar is ontstaan en wat het heeft opgeleverd.

Tijdens de bijeenkomst komen ook de nieuwe partijen die gaan (of al hebben) ondertekend aan het woord en wordt het Prachtlint op een grote kaart ingetekend.

Charlotte Diepenhorst uit Berkenwoude is de organiserende motor achter de bijeenkomst.

 

Meer informatie:

https://www.nvwk.nl/2020/10/09/ondertekening-beheerconvenant-prachtlint-krimpenerwaard/

https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/232182/mooie-impuls-voor-biodiversiteit-in-regio-met-cursus-en-convenant

https://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/236049/project-prachtlint-maakt-krimpenerwaard-stuk-kleurrijker

Jaap Graveland ondertekent het beheerconvenant Krimpenerwaard namens de NVWK (foto Peter Paul Klapwijk)

 

Walter van der Meer, directeur van OASEN, ondertekent alvast het beheerconvenant Krimpenerwaard (foto Charlotte Diepenhorst)

 

Actie tegen mega-windturbines in de natuur

Prachtlint steun actie tegen mega windturbines in natuurgebieden rondom Gorinchem

Prachtlint is natuurlijk een voorstander van groene energie, maar dat moet niet ten koste gaan van de natuur. In de praktijk worden windmolens vaak aan de rand van – of zelfs in natuurtergebieden geplaatst.

Deze toch al schaarse plaatsen moeten we koesteren, niet alleen voor de rust die mensen hier vinden, maar ook moeten we vogels en vleermuizen, die juist op de natuurgebieden afkomen, beschermen tegen dodelijke wiekslagen.

Er zijn andere oplossingen voor groene energie, zoals  het plaatsen van zonnepanelen op daken. In onze regio zijn nog genoeg daken waar zonnepanelen op kunnen worden geplaatst, laten we daar mee beginnen. Dan kunnen we de Avelingen en ook het Natura 2000 gebied langs de Linge behouden waarvoor het bedoeld is, nl. voor ontspanning, rust  en voor de natuur.

Voor meer en actuele informatie, kijk op de facebook pagina van Stchting Mooi en duurzaam Gorinchem.

Teken de petitie tegen de megawind-turbines op https://www.123windmolenoverlast.nl/kom-in-actie/

Op weg naar een groene duurzame toekomst door natuur-inclusief bouwen en ontwikkelen!

Inrichting nieuwe parel Het IJsvogeltje


De strook grond tussen de woningen aan de Ooievaar 1 tot en met 9 en de tuinen van volkstuinvereniging de Bakwetering in Nieuw-Lekkerland wordt door de gemeente Molenlanden ingericht voor natuurontwikkeling.

Op maandag 12 oktober is een begin gemaakt met de heuvelachtige inrichting met onder andere plas/dras bermen, poelen en een wand waarin nestelmogelijkheden voor de ijsvogel worden aangebracht. Deze inrichting draagt bij aan een biodiverse en klimaatbestendige leefomgeving én biedt nestmogelijkheden voor de ijsvogel.

Toekomstige nestmogelijkheden voor de IJsvogel

Natuurontwikkeling
De strook grond is een perceel van de gemeente dat al jaren in gebruik is als grasland. “Er wordt nu alleen gemaaid en gehooid”, zegt wethouder Johan Quik. “Verder heeft de grond nu nog geen functie en dat is zonde. Daarom hebben we ons oog laten vallen op deze grond in de zoektocht naar natuurontwikkeling. En hiermee de omgeving aan te passen aan de klimaatverandering.”

Heuvelachtig, plasdras en natuurvriendelijke oevers

Samen met inwoners
Ook inwoners hebben meegedacht met de inrichting van de grond. “Aan inwoners van de Ooievaar 1 tot en met 9 en 116 tot en met 120, het kernoverleg Nieuw-Lekkerland en de volkstuinvereniging De Bakwetering is gevraagd om mee te denken”, vervolgt Johan. “Alle wensen en mogelijkheden die zij hebben aangegeven hebben wij, binnen onze randvoorwaarden, verwerkt in het uiteindelijke inrichtingsplan.”

Inrichtingsplan met sfeerbeelden

Meer informatie over het project ‘Het IJsvogeltje’, met onder andere het inrichtingsplan, staat op www.molenlanden.nl/natuurontwikkeling-het-ijsvogeltje.

Je groene omgeving leren kennen en herkennen

Tim Breur, Nieck Alderliesten en Albert de Jong (foto Peter Paul Klapwijk)

Citizen Science: bewoners ‘monitoren’ biodiversiteit langs fietspad A15

 Stel je voor. Je bent als bewoner van de Noordelijke Drechtsteden (Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem) dol op natuur. Maar eigenlijk weet je er niet heel veel van. Toch maak je volgend voorjaar deel uit van een groep vrijwilligers die de biodiversiteit in je eigen woonomgeving monitort. Terwijl je nu nog geen spreeuw van een merel kunt onderscheiden. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Prachtlint, de organisatie die streeft naar een verbetering van de biodiversiteit in onze regio, gaat (gratis!) cursussen organiseren. Om zo natuur in je eigen leefomgeving te leren herkennen. Hoe meer je weet, hoe meer je ziet. Die kennis zet je dan in om te helpen om de biodiversiteit in je eigen woonomgeving in de gaten te houden. Te turven. Monitoren heet dat, in het jargon. Je telt aantallen en soorten. Je kunt kiezen uit soortgroepen. Vleermuizen, Stadsvogels of vlinders en libellen. De gegevens uit de monitoring kunnen gebruikt worden om te kijken hoe het gaat met de biodiversiteit, en waar eventueel verbetering of aanpassingen nodig zijn.

In totaal zul je twee tot twaalf uur per jaar monitoren, afhankelijk van de soortgroep.

Het fietspad langs de A15 moet het Groenste Fietsnetwerk van Nederland worden. De Provincie Zuid-Holland is enthousiast over het initiatief van Prachtlint. Alle gemeenten ondersteunen het plan: Ecologisch beheerde bermen en parken langs het fietsnetwerk van Gorinchem tot Alblasserdam. Een ecologische verbinding voor vlinders, bijen en libellen, voor stadsnatuur in de Noordelijke Drechtsteden. Een verbinding voor de natuur, maar ook een goede, gezonde en prettige omgeving om te fietsen naar school, naar je werk of zo maar een blokje om met de wind in je haren.

De workshops vinden begin volgend jaar plaats en worden gegeven door gebiedsexperts uit de streek. Albert de Jong (Sliedrecht, vogelonderzoeker van Sovon) en Tim Breur (Dordrecht, vleermuisexpert). De cursus Vlinders en Libellen wordt gegeven door Nieck Alderliesten (Oud Alblas) van de werkgroep Prachtlint. Elke cursus duurt één of twee dagdelen en bevat ook een veldexcursie. De cursussen zijn gratis, maar dus niet vrijblijvend.

Deelnemers kunnen zich opgeven of meer informatie opvragen door een mail te sturen aan projectleider Richard Slagboom van Prachtlint via r.slagboom@kpnmail.nl

Prachtlint bloeit. En groeit.

Ecologisch Beheer in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden op stoom. 

-Alle gemeenten A5h ondertekenen Beheerconvenant.

-Prachtlint nu ook in Krimpenerwaard.

-Deelnemers verdiepen kennis met cursus Kleurkeur (Vlinderstichting).

-Groenste Fietspad langs A15 (Alblasserdam-Gorinchem) op komst.

Ondertekenen van de beheerconvenanten A5h en Krimpenerwaard (foto PPK)

Alle gemeenten in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden hebben nu het Beheerconvenant ondertekend. De wethouders van de Noordelijke Drechtsteden hebben op 24 september ook hun handtekening gezet. Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem onderschrijven nu ook onze ambitie tot ecologisch beheer. In totaal ondertekenen nu 25 organisaties het Convenant.

Het was een drukke dag, donderdag 24 september. Die begon met een cursus Kleurkeur voor vijftig personen die zich bezighouden met groenbeheer in onze regio. Een cursus gegeven door Anthonie Stip, vrijwilliger van Prachtlint en werkzaam voor de Vlinderstichting. Alle deelnemers legden aan het einde van de cursus een examen af. Met goed gevolg. Iedereen geslaagd!

Wethouders van de Noordelijke Drechtsteden zetten aan het einde van de middag ook nog hun handtekening onder een ambitieverklaring over het Groene Fietsnetwerk. Het Fietspad langs de A15 moet een ecologische verbinding worden tussen Alblasserdam en Gorinchem. Met ecologisch onderhouden groen en aangrenzende parels. Daarover later nog meer!

Bijzonder was dat de Gemeente Krimpenerwaard ook ons Beheerconvenant ondertekende en een eigen Convenant meenam naar huis. Waarmee Prachtlint dus de Lek oversteekt naar de Krimpenerwaard. Daar zal men aan de slag gaan om ook daar een Prachtlint door de regio aan te leggen. Handtekeningen te verzamelen van organisaties die willen samenwerken. Een samenwerking met iedereen die biodiversiteit en ecologische beheer een warm hart toedraagt.

Zo toont Prachtlint na ruim vijf jaar aan een blijver te zijn. Ecologisch beheer is een begrip en zelfs een uitgangspunt geworden in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Het is zelfs geëxporteerd naar een aangrenzende regio. Het is vergroot, verstevigd en verdiept. Met oog voor kwantiteit, maar ook voor kwaliteit.

Anthonie Stip geeft de cursus Kleurkeur (foto PPK)

Iedereen die examen heeft gedaan is geslaagd! (foto PPK)

Beheerconvenant Krimpenerwaard wordt feestelijk overhandigd (foto PPK)

Boomgaard Arkel officieel in beheer van De Punt

Foto: gemeente Molenlanden

Woensdag 22 juli ondertekenden wethouder Teunis Jacob Slob van gemeente Molenlanden en Kees Maarse van Stichting de Punt Arkel de participatieovereenkomst voor de overdracht van de boomgaard in Arkel. De boomgaard is één van de nieuwste Parels in het Prachtlint. Een groep vrijwilligers neemt het beheer voor haar rekening. Biodiversiteit, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid staan bij de verdere ontwikkeling centraal.

In 2019 is het langlopende pachtcontract door de pachter beëindigd. Stichting de Punt Arkel heeft toen met een aantal omwonenden de mogelijkheden onderzocht. De boomgaard aan Onderweg 79 grenst aan de begraafplaats met de koepelkerk en staat al vol met fruitbomen.

Er is toen een plan gemaakt waarin naast biologische fruitteelt ruimte is voor bijenkasten, bloemen voor vlinders, een rustplaats voor fietsers, een paddenpoel en nestelgelegenheid voor vogels. De gemeente blijft eigenaar van de grond, maar het reilen en zeilen komt bij Stichting de Punt Arkel en de vrijwilligers te liggen.

Duurzame aanpak 
Wethouder Teunis Jacob Slob: “Veel inwoners en bezoekers van Molenlanden kunnen van dit initiatief genieten. Door de ontspanning van het fruit plukken. Of door het genieten van de oogst. Prachtig dat het biologische fruit van de boomgaard meteen in onze lokale supermarkten komt te liggen. Deze aanpak, én alle voordelen voor flora en fauna, juich ik van harte toe.”

Geplukt fruit en de sappen worden verkocht via Wereldwinkel de Punt Arkel en de supermarkten in Hoornaar en Gorinchem. Ook krijgt de voedselbank een deel van de oogst.
De financiële opbrengst van de verkoop van vruchten en sappen vloeit terug in de boomgaard of wordt gedoneerd aan maatschappelijke doelen in de regio.

Volop aan de slag
Stichting de Punt Arkel is al volop aan de slag gegaan. Voor de plukevenementen die georganiseerd werden was veel animo. Wekelijks wordt op zaterdagmorgen onderhoud gedaan. Kees Maarse: “Het is leuk om op een ontspannen, en toch professionele manier met elkaar bezig te zijn. We richten de boomgaard op ecologische wijze in en het onderhoud gaat met de beschikbare deskundigheid in de groep zeker lukken.”

Vrienden van Boomgaard Onderweg 
Vrienden van de Boomgaard ontvangen een sappakket, delen mee in de oogst en ontvangen een uitnodiging voor een bezoek. Meer informatie: 06 23636163 of BoomgaardOnderweg@depuntarkel.nl.

(Uit Het Kontact van 23 juli 2020)

Prachtlint genoemd in het boek ‘Orchideeën van de Benelux’

De vondst van het Rood bosvogeltje in een berm van het Prachtlint was in 2018 landelijk nieuws. Deze orchidee kwam tot dan toen nauwelijks meer voor in Nederland, laat staan in het wild. Dat dit niet onopgemerkt is gebleven blijkt nu door een uitgebreide vermelding over deze vondst in het boek ‘Orchideeën van de Benelux geschreven door Karel Kreutz.

 

Beschrijving van het Boek:

De Orchideeën van de Benelux behandelt de orchideeën van Nederland, België en het Groothertogdom Luxemburg in één uitgave. Een belangrijke reden hiervoor is dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen deze drie landen door grensoverschrijdende plantengeografische districten met de daaraan gebonden kenmerkende orchideeënsoorten. Zo zetten bijvoorbeeld de kalkhoudende bodems in Zuid-Limburg zich voort in Wallonië (de zgn. Calestienne), welke zich kenmerken door hun grote rijkdom aan orchideeën. Deze grensoverschrijdende gebieden behoren in feite tot grotere samenhangende natuurterreinen met veel dezelfde soorten.
In dit werk worden alle voorkomende en uitgestorven taxa van de Benelux gepresenteerd. Zij zijn logisch op alfabetische volgorde geclusterd en met al hun bijzonderheden uitgebreid toegelicht. Daarbij komen ook vrij uitvoerig de belangrijkste ondersoorten en variëteiten aan bod. Deze aanpak kenmerkt zich de laatste decennia bij vrijwel alle planten- en diersoorten. De taxa worden gepresenteerd met hun correcte naamgeving, type, basionym, kenmerkende eigenschappen met hun belangrijkste veldkenmerken, bloeitijd, biotoop en ecologie alsmede hun algehele verspreiding. De verspreiding in Nederland, België en Luxemburg wordt per land besproken met historische en actuele informatie. De soortbeschrijvingen worden gecompleteerd met vele fotografische opnamen van planten en biotopen alsmede alle bekende hybriden. Daarnaast per hoofdsoort een aquarel, herbariumvellen van uitgestorven soorten per land alsmede historische en actuele verspreidingskaarten met een rastergrootte van 4 km2 in drie tijdvakken: 1850-1950, 1951-1999 en vanaf 2000.
In de inleiding wordt vrij diep ingegaan op de systematiek en biologie, ecologie en levenscyclus van de orchideeën in de Benelux. Verder behandelen enkele hoofdstukken herintroductie en neofyten, bescherming en wettelijke bepalingen, achteruitgang en bedreiging, orchideeënrijke landschappen en biotopen alsmede de fytogeografische districten en informatie over de verspreidingskaarten. Daarnaast komen ook taxonomische en nomenclatorische aspecten aan de orde, waarbij ook kort op het soortbegrip wordt ingegaan. Zoals bekend staat het soortbegrip de laatste decennia sterk onder druk, waarbij steeds vaker de rang van ondersoort niet meer gebruikt wordt. Vermoedelijk zal in de nabije toekomst naar een systeem gegaan worden van geslachtsnaam en naam soort (inclusief ondersoort), dus bijvoorbeeld niet meer Dactylorhiza incarnata subsp. coccinea, maar gewoon Dactylorhiza coccinea. Afwijkingen tot een bepaalde hoogte worden dan als variëteit beschreven. Dit systeem is duidelijker en nomenclatorisch veel minder problematisch.

Karel (C.A.J.) Kreutz (1954) bestudeert vanaf zijn jeugd de orchideeën van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Hij is sterk geboeid door hun verspreidingspatronen, bedreiging en bescherming, maar vooral ook door hun taxonomische en nomenclatorische status. Hierover schreef hij een groot aantal boeken, onder andere over Nederland, Turkije, de Krim, Algerije, Rhodos, Cyprus alsmede meer dan 200 artikelen in amateur- en wetenschappelijke tijdschriften. Bovendien is hij zeer begaan met het lot van de Zuid-Limburgse en Nederlandse orchideeën, waarover hij ook verschillende boeken en publicaties schreef. Ook de Europese Bremrapen (Orobanche) hebben zijn aandacht. Verder werkt hij al meer dan tien jaar aan het binnenkort te verschijnen standaardwerk van de Orchideeën van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten (“Die Orchideen Europas, Nordafrikas, Vorderasiens und angrenzender Gebiete/The Orchids of Europe, Northafrica and the Near-East”). In dit werk worden, naast onder andere komplete beschrijvingen en uitgebreide informatie over de taxa zelf, ook op het gebied van taxonomie en nomenclatuur de nieuwste inzichten gepubliceerd. Bovendien werden alle type-exemplaren bestudeerd en van alle ongeveer 1.500 taxa met hun belangrijkste synoniemen typificaties doorgevoerd. Ook werd de nomenclatuur volgens de laatste stand bijgewerkt en worden verspreidingskaarten op UTM-25 km raster afgebeeld. Vooraf zal echter een Europese veldgids gepubliceerd worden, waar alle taxa (ongeveer 1.200), ieder op een pagina afzonderlijk, worden behandeld met naam, basionym, heterotypische synoniemen, type, naamgeving, beschrijving, herkenning, biotoop, bloeitijd, verspreiding en 3 tot 4 typerende foto’s (Engelse taal). Karel Kreutz is verbonden aan Naturalis Biodiversity Center in Leiden.

Over zes jaar Prachtlint in het Kontakt

  door Annemarie Hoekstra
REGIO • De overlevingskansen van bijen en vlinders in de regio zijn flink toegenomen dankzij het Prachtlint. Wat de impact is op het aantal bijen en vlinders is nog onbekend. Zeker is: voor een beter resultaat is gefaseerd maaien nodig.
Sinds de start van duurzaam bermbeheer in 2013 groeide de totale lengte van het Prachtlint in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (AV) uit tot ongeveer 450 kilometer, blijkt uit een evaluatie van projectleider Richard Slagboom.

Richard Slagboom in een stukje Prachtlint bij Nieuw-Lekkerland. (Foto: Anne Marie Hoekstra)

Parels
Het Prachtlint verbindt stukjes natuur aan elkaar, de zogenaamde parels. Dit zijn bijvoorbeeld de Idylle achter Schaapskooi Ottoland, De Steeg (waterwingebied bij Langerak) en terrein bij Streeknatuurcentrum Alblasserwaard. Slagboom: “In totaal hebben we nu een kleine dertig parels.”

Rolia Wiggelinkhuijsen, tot voor kort bestuurder van BlauwZaam: “We willen steeds meer partijen en areaal. We doen nu ontzettend ons best om Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht erbij te betrekken. En de oevers van het Merwedekanaal.”

Golfbaan en park
Slagboom: “Vorig jaar hebben we bekeken: waar liggen nog meer kansen? We willen graag een ecozone in Nieuw-Lekkerland van de dijk naar de polder en een Prachtlint door polder Blokweer in Alblasserdam. Ook hebben we gesproken met mensen van de golfbaan in Vianen, om te kijken wat we daar kunnen. Verder zijn we in overleg met het Stadspark Leerdam.”

Natuur in sloten
Het afgelopen jaar zijn nieuwe parels aan het lint toegevoegd. Slagboom somt op: “Een fruitgaard bij de Koepelkerk in Arkel, een berm langs de Parallelweg in Hardinxveld-Giessendam en de Giessenzoom in hetzelfde dorp. Verder werken we samen met het Agrarisch collectief en de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden aan het project ‘Schone sloten’. Daarbij zetten we in op duurzaam beheer van de duizenden sloten in de polder. Daar valt nog een enorme winst te behalen voor de biodiversiteit. We proberen een groen-blauwe dooradering te krijgen in de AV, een netwerk van sloten en bermen.”

Maaibeleid
Anthonie Stip van de landelijke Vlinderstichting is enthousiast over het Prachtlint. “Door het aangepaste beheer zijn er meer overlevingskansen voor vlinders en bijen.” Cijfermatige informatie heeft hij (nog) niet. Wel noemt hij een aandachtspunt: het maaibeleid.

“Vlinders moeten zich kunnen voortplanten. De boerenlandvlinders leven als rups op grassen. De AV heeft voedselrijke grond, waardoor je bermen twee keer per jaar moet maaien, anders wordt het bos. Maar als bermen of parels aan het einde van het jaar volledig gemaaid worden, dan worden ook die rupsen afgevoerd. Dat is nog een leerproces bij de deelnemers aan het beheerconvenant. Rupsen moeten kunnen overwinteren.”

Keurmerk
De Vlinderstichting raadt aan 15 tot 30 procent van het gras te laten staan bij elke maaibeurt. “Door in fases te maaien, zorg je ervoor dat niet alles het loodje legt. Onze stichting heeft een keurmerk ontwikkeld: Kleurkeur. Sinds deze zomer is het keurmerk klaar voor gebruik door aannemers. Opdrachtgevers hebben dan de garantie: mijn bermbeheer wordt ecologisch goed uitgevoerd. Diverse aannemers en opdrachtgevers overwegen aan de slag gaan met Kleurkeur.”

Groenste fietspad
Inmiddels rijpt in de regio alweer een volgend idee: voor de aanleg van het Groenste Fietspad van Nederland, een ecologische verbinding van Alblasserdam via Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld naar Gorinchem. Op donderdag 17 oktober is er een bijeenkomst met onder anderen wethouders, medewerkers van de gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Slagboom: “Het Groenste Fietspad kan uitgroeien tot een icoonproject en voorbeeld voor andere stedelijke regio’s.”

Het idee voor het Prachtlint kwam van wijlen Piet de Winter, grondlegger van de Nationale Bomenbank in Bleskensgraaf en bestuurslid van BlauwZaam. Samen met Rolia Wiggelinkhuijsen van BlauwZaam nam hij het initiatief voor het Prachtlint.

 

Plukken maar! Het is pruimentijd in Arkel

Ad Rivierenland

Ze zijn rijp. De eerste sappige Opal-pruimen die groeien aan vijftig bomen bij boomgaard Koepelkerk in Arkel, zijn afgelopen zaterdag geplukt.

Een vrijwilligersgroep van ‘vrienden van de boomgaard’ stak de handen uit de mouwen om kisten vol steenvruchten te verzamelen. Iedereen kreeg een eigen taak. De groep verwacht de komende week zoveel rijpe pruimen, dat enthousiaste plukkers en jam-makers van harte welkom zijn om mee te helpen.

Zaterdag wordt er opnieuw geplukt, vanaf 09.00 uur. Iedereen die meehelpt, mag gratis een kratje jam-pruimen van de zelfpluk meenemen. De boomgaard is te vinden aan de Kerkeind 29. Wie wil meehelpen, kan zich melden bij coördinator Kees Maarse.

Meer informatie staat op de website depuntarkel.nl.

Foto Cor de Kock, AD Rivierenland

Eerste Prachtlint Bord geplaatst

Een nieuw stuk Prachtlint aan de Parallelweg te Hardinxveld-Giessendam! De bermen langs fietspad en rijweg tussen de twee NS-stations worden ecologisch onderhouden.

Op woensdag 22 mei onthulde wethouder Theo Boerman een “Prachtlint-bord” in de berm van deze weg. Hij deed dat samen met wijkteamleider Hans van den Heuvel en zijn team. Hans is een ambtenaar van de gemeente die enthousiast is over maatregelen voor meer biodiversiteit. Hij was het die deze bermen heeft aangemeld bij het Prachtlint.

Hans van den Heuvel en Theo Boerman onthullen het eerste Prachtlint bord (Foto PP Klapwijk)

Na inleidende toespraken van Prachtlint’s projectleider Richard Slagboom en Rolia Wiggelinkhuijsen van onze moederorganisatie Blauwzaam onthulden wethouder en ambtenaar dit eerste Prachtlint-bord in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

Korte toespraken voorafgaand aan de openingshandeling door Richard Slagboom (Prachtlint), wethouder Theo Boerman en Rolia Wiggelinkhuijsen (Blauwzaam). (Foto PP Klapwijk)

Op het bord wordt nader uitgelegd wat het Prachtlint is, en wat ecologisch bermbeheer inhoudt: Maaien en afvoeren waardoor meer bloemsoorten kunnen groeien en bloeien. Dat is beter voor vlinders, bijen en andere insecten. Op het bord speciale aandacht voor de soorten die van oorsprong in dit gebied voorkomen.

Het eerste Prachtlint bord in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (Foto PP Klapwijk)

Ecologisch beheer van bermen is niet vanzelfsprekend in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Een nieuw groen beleidsplan is al geschreven, maar dit is de eerste berm met nieuw maaibeleid. Het wijkteam dat belast is met het onderhoud is enthousiast, aldus teamleider Hans van den Heuvel. “We hebben de bermen afgegraven en aangevuld met zand, om wat te verschralen. Daarna een bloemenmengsel ingezaaid en we zijn anders dan gebruikelijk gaan maaien. Dus twee keer per jaar met de Bucher er overheen. Eerst om te maaien en daarna de hooihark op de machine om het maaisel te vergaren en af te voeren. Als we normaal gemaaid hadden was er natuurlijk niets van de bloemen overgebleven. Het is mooi om te zien tot welk resultaat het leidt.”

Het enthousiasme van Van den Heuvel werkt kennelijk aanstekelijk. Meer bermen en gebieden in de gemeente zullen ecologisch beheerd gaan worden.

Het wijkteam: Kees van Driel, Hans van den Heuvel, Bert Heikoop en Henk Maat (v.l.n.r) (Foto PP klapwijk)

Open dag Noorderlicht

Op 16 juni jl. vond een speciale open dag van Biologisch Dynamische boerderij Noorderlicht plaats. Het hoogtepunt was de feestelijke opening van de samenwerking tussen 6 Biologische boeren in Noordeloos en Goudriaan en de wandelroute van 4,5 kilometer over de aaneengesloten percelen van 4 van deze bioboeren.

Onder de naam SymBIOse gaan de 6 biologische boeren samenwerken met als slogan ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’. Door deze samenwerking wordt de verbinding versterkt tussen de onderlinge boeren en richting de consument. In de toekomst willen de boeren ook een winkel openen, waar dagelijks versproducten worden verkocht.
De producten van de boeren vullen elkaar aan, nl. geiten- en koeienmelk, geiten- en koeienkaas en eieren, maar er wordt ook gezocht naar uitbreiding met andere producten.

En of dit allemaal al niet genoeg was bestond Noorderlicht op deze lokatie ook nog eens 10 jaar. Reden voor het Prachtlint om aan Kees en Maria een kadootje te geven. Als parel aan het Prachtlint kregen zij het eerste prachtlintbordje, zodat ze zichtbaar kunnen maken dat de tuin een parel is aan Het Prachtlint.

Lees ook het artikel in Trouw

Maria en Kees (foto: Christine van Genderen)

 

Rood Bosvogeltje terug in Nederland

Zeldzame orchidee duikt na 30 jaar op in de Alblasserwaard

Het Rood Bosvogeltje (Cephalanthera rubra), een prachtige purperkleurige orchidee, is na bijna 30 jaar weer teruggevonden in Nederland. De 15-jarige natuurliefhebber Maarten Aantjes ontdekte afgelopen zaterdag 12 bloeiende planten in een wegberm in de Zuid-Hollandse Alblasserwaard.

Het Rood Bosvogeltje was vroeger al zeer zeldzaam in Zuid-Limburg, maar is daar al lang geleden verdwenen. In 1980 dook de plant opeens op in de Biesbosch, maar heeft ze zich hier niet kunnen handhaven. Na 1989 is de soort niet meer in Nederland gezien.

Rood bosvogeltje, foto: Richard Slagboom

Tot juni 2018…. de 15-jarige Maarten Aantjes ontdekte de planten enkele dagen geleden.
,Ik fietste er langs toen ik vanuit school op weg was naar huis. Die plant sprong zo in het oog dat ik dacht: dit moet iets bijzonders zijn. Vooral door die purperkleurige bloemen.’’

Het rood bosvogeltje. Maarten Aantjes trekt al sinds zijn zevende de natuur in. Hij wil boswachter worden. © COR DE KOCK (AD Rivierenland)

Aantjes maakte een foto en stuurde deze naar een vriend die in opleiding is tot boswachter. Die bevestigde de vermoedens van de scholier, die overigens opvallend nuchter blijft over zijn ontdekking.

Zelf wil Aantjes ook boswachter worden. De interesse in de natuur werd op zijn zevende aangewakkerd door een oom. ,,Met hem ging ik op pad de natuur in. Dat doe ik nog steeds: vooral om te fotograferen. Zoogdieren zoals reeën zijn mijn favoriet, maar zo’n orchidee is ook prachtig.’’

De vindplaats van de plant wordt echter angstvallig geheim gehouden. ,,We zijn als de dood dat ze gestolen worden’’, zegt Richard Slagboom van Prachtlint. Niet onterecht, want vorig maand verdwenen drie zeldzame mei orchissen. Die waren door de Natuur- en Vogelwacht Papendrecht geteeld in een project om typisch Alblasserwaardse planten terug te krijgen.

Beheerconvenant

De orchideeën in de Alblasserwaard staan in een wegberm die door Waterschap Rivierenland (WSRL) natuurvriendelijk wordt beheerd. Beheerder Marien Verwolf (WSRL) is erg blij met de ontdekking van de zeer zeldzame orchidee. Hij vertelt: ’Deze vondst is een bevestiging dat we met ons beheer op de goede weg zijn en dat wegbermen in het veenweidegebied potentie hebben en waardevol kunnen zijn voor bloeiende planten en insecten’

In de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden wordt ruim 250 hectare wegberm door WSRL op natuurvriendelijke wijze beheerd. Deze wegbermen maken deel uit van het Prachtlint.
Om het Prachtlint mogelijk te maken is in 2015 een beheerconvenant getekend, waarbij ruim 20 regionale partijen, zoals WSRL, OASEN, Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Leerdam, Gorinchem en Molenwaard samenwerken om de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van de regio te vergroten. Met soms dus wel een hele zeldzame soort tot gevolg.

Orchideeënexpert

Om de waarneming te bevestigen en de groeiplaats vast te leggen is afgelopen dinsdag Karel Kreutz, de orchideeënexpert van Nederland, naar de Alblasserwaard afgereisd. Hij is verbonden aan het Naturalis Biodiversity Center in Leiden en legt net de laatste hand aan zijn Orchideeën van de Benelux, een naslagwerk met zo’n 1200 pagina’s. De vondst van Aantjes belandt nog in dit boek.

Kreutz’ liefde voor orchideeën ontstond ook bij hem op jonge leeftijd. Kreutz: ,,Op een specifieke plek in Luxemburg, op de grens met Frankrijk, staan duizend van deze orchideeën. De planten in de Alblasserwaard zijn jong. Vermoedelijk heeft de wind het zaad daar gebracht. Anders kan ik het niet verklaren. Het is heel bijzonder…’’

Blij

Het Prachtlint is erg blij met de unieke vondst. Richard Slagboom, projectleider van het Prachtlint: ‘erg gaaf dat zo’n jonge enthousiaste natuurvrijwilliger zo’n mooie en belangrijke ontdekking doet. Daarnaast een groot compliment voor Marien en z’n team. Waterschap Rivierenland laat zien dat het natuurvriendelijk beheer succesvol kan zijn.

Nu ben ik overigens blij met alle bloeiende planten. Deze zijn belangrijk voor de insecten, bijen, vlinders en andere bestuivers en die zijn weer essentieel voor ons voortbestaan. Daarnaast is het natuurlijk genieten als je door een bloemrijke polder fietst of wandelt’.

 

 

Natuurparel Liesgras Alblasserdam geopend

Zaterdag 26 mei is onder grote belangstelling natuurparel Liesgras in Alblasserdam geopend. Initiatiefnemer Arie den Boer verrichtte samen met kleinzoon Bram de officiële opening door een naambord te onthullen. Natuurparel Liesgras is een voormalig paardenlandje, dat in de herfst van 2017 natuurvriendelijk is ingericht met o.a. natuurvriendelijke oevers en greppels. Samen met ecoloog Nieck Alderliesten is een beheerplan gemaakt om het terrein ecologisch te beheren en de natuur zo veel mogelijk de kans te geven.

Initiatiefnemer Arie den Boer vertelt: ‘In de media lees ik steeds vaker dat de natuur onder druk staat. Er zijn steeds minder bijen en vlinders. Soorten die zo belangrijk zijn voor de mens als bestuivers van groenten en fruit, maar ook als voedsel voor bijvoorbeeld vogels.
Door een deel van mijn terrein ecologisch in te richten en te beheren probeer ik m’n steentje bij te dragen en een voorbeeld te zijn voor anderen’

Arie den Boer en kleinzoon Bram op natuurparel Liesgras (Richard Slagboom)

Opening Natuurparel Liesgras door opa Arie en kleinzoon Bram (foto Peter Paul Klapwijk)

Grote belangstelling voor opening Natuurparel Liesgras foto (Richard Slagboom)

Richard Slagboom van Prachtlint vertelt over totstandkoming Natuurparel Liesgras (foto Peter Paul Klapwijk)

Ecoloog Nieck Alderliesten vertelt over beheer en inrichting Natuurparel Liesgras (foto Richard Slagboom)

Zeldzame eenhoorn waargenomen tijdens opening Natuurparel Liesgras (foto Peter Paul Klapwijk)

Natuur- en Vogelwacht ‘de Alblasserwaard’ ondertekent beheerconvenant Prachtlint

Tijdens de jaarlijkse ledendag van de Natuur- en Vogelwacht verzamelden afgelopen zaterdagmiddag ruim 60 leden in de Heemtuin om, onder het genot van een heerlijk lentezonnetje, getuige te zijn van de ondertekening van het beheerconvenant van Prachtlint.

Na een korte uitleg over ‘Het Prachtlint’ door projectleider Richard Slagboom, was het voorzitter Sjoerd Veerman die zijn handtekening zette onder het convenant, waarmee de vereniging het belang van goed (natuur)beheer onderstreept. De vereniging is blij met de aandacht die Blauwzaam, waar Prachtlint een onderdeel van is, genereert voor natuur in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De NVWA is de 19e partij in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden die zich aansluit. Partijen zoals Waterschap Rivierenlanden, Provincie Zuid-Holland, gemeente Molenwaard en Gorinchem en OASEN drinkwater ondertekenden al eerder het beheerconvenant.

Voorzitter Sjoerd Veerman ondertekent het beheerconvenant onder toezicht van vrijwilligers Johan Sterk en Jan Andeweg (foto Richard Slagboom)

Ondertekening beheerconvenant

Vandaag om 13:00, tijdens de open dag van Natuurcentrum De Schaapskooi in Schoonrewoerd, heeft Dick Kerkhof namens het bestuur van de Natuur en vogelwacht Vijfheerenlanden (NVWHVH) het beheerconvenant Prachtlint ondertekend. Het Prachtlint kan deze grote ‘natuurambassadeur’ in de regio Vijfheerenlanden heel goed gebruiken. Naast de parel op eigen terrein bij de Schaapskooi gaat de NVWHVH zich inzetten om het Prachtlint in de regio Vijfheerenlanden uit te breiden. Lees hier het interview met Dick Kerkhof en Rolia Wiggelinkhuijsen.

Dick Kerkhof ondertekent het beheerconvenant

Ondertekening beheerconvenant

Rijkswaterstaat maait struiken langs wandelpad tot de grond toe af!

Tien Lingewijkers, die plantten een heg. En toen kwam Rijkswaterstaat… Die maaide alles weg.’ Bewoners van de Gorcumse Lingewijk zijn boos en verdrietig.

AD Rivierenland, Anja Broeken 12-09-17, 07:00

December vorig jaar plantten ze zo’n honderd heesters en andere struiken langs wandelpad onder aan de A15. Nu staat er nauwelijks nog iets van overeind. Rijkswaterstaat maaide niet alleen het gras, maar ook het jonge groen.

,,Dit is zo jammer’’, zegt Ton de Boon van Wijkbelang Lingewijk. Hij en Els van Lis zetten zich namens de bewonersbelangenorganisatie met name in voor meer groen in de wijk. ,,De inzet van heel wat vrijwilligers is compleet teniet gedaan.’’ De struiken kregen ze aangeboden via Prachtlint , een organisatie die zich inzet voor meer groen in de Alblasserwaard. Onder meer om bijen en vlinders ook meer leefruimte te geven.

Johan Sterk, onbezoldigd stadsbioloog, begeleidde de wijkbewoners bij de plant vorig jaar. Hij probeert nog te achterhalen wat er nu precies is misgegaan. ,,Of dit nu een kwestie is geweest van slechte communicatie of van incompetentie, dat durf ik nog niet te zeggen. Maar die struiken waren niet over het hoofd te zien. Wijkbewoners hebben het gras erom heen bewust laag gehouden, zodat was te zien waar alles stond. Bovendien stonden er om de planten ook vraat beschermers. Om te voorkomen dat konijnen het groen zouden kortwieken.’’

Wethouder Arjen Rijsdijk reageert al op Facebook en stelt Sterk voor om gezamenlijk een claim in te dienen bij Rijkswaterstaat. Al is het talud en pad wel van de rijksdienst. Rijsdijk zegt in elk geval toe om navraag te doen bij Rijkswaterstaat. De gemeente Gorinchem had vorig jaar uitgebreid overleg met de dienst voordat de heesters langs het wandelpad langs de A15 werden neergezet.

Ton de Boon en Els van Lis. Foto: Cor de Kock

Werk in de fruitgaard Gorinchem

Het is groeizaam weer de laatste weken en dat merken we. “Elk voordeel heb zijn nadeel” is niet voor niets de uitspraak van de bekende nederlander. Nadat vorige week de laatste perceeltjes bosplantsoen langs de A15 bevrijd zijn, was het nu tijd voor de Fruitgaard.

Ook hier was nl. wat knippen en maaien (met de zeis) geen overbodige luxe. De bessenstruiken waren niet meer te zien en leken ten onder te gaan aan de uitbundige pioniersbegroeiing. De bessenstruiken hebben we handmatig met een heggenschaar bevrijd. Een aantal heeft de droogte van dit voorjaar niet overleefd en sommigen hebben hebben het ook nu nog moeilijk. Van de 38 bessenstruiken verdeeld over 4 vakken zijn er toch nog steeds 31 in leven en dat is niet slecht. De uitval en de struikjes die het slecht doen betreft (volgens mij) hoofdzakelijk de frambozen.

Naast de bevrijding van de bessenstruiken zijn de hoge slootkanten die dicht waren gegroeid met riet en brandnetel met de zeis gemaaid. Ook tussen de bomen is er gemaaid. Het maaisel is grotendeels al opgehoopt. Het talud aan de slootkant ziet er bloemrijker uit met pioniersvegetatie. Deze hebben we ongemoeid gelaten.

We trokken ook nog wat bekijks van wat nieuwsgierige voorbijgangers, die we een toelichting hebben gegeven.

Werk aan het struinpad langs de A15 in Gorinchem

Aan het nieuwe struinpad langs de A 15 in Gorinchem zijn door vrijwilligers van het Prachtlint bomen en struiken geplant. De jonge struiken worden overwoekerd door gras en andere planten.

Ondanks het broeierige weer en de dazen zijn deze jonge struiken onlangs door Ton de Boon, Els van Lis en Marco bevrijd.

Het wandelpad is nu goed begaanbaar en droog! Hoe de bloemenzee langs het pad uitpakt moet nog blijken, maar vooralsnog valt nog mee of beter tegen.

Reddingsactie jonge bomen Vlietskade door Brandweer

Langs de Vlietskade, die loopt van Arkel naar Gorinchem, zijn op de natuurwerkdag in november 2016 meer dan 100 bomen en struiken geplant op initiatief van het Prachtlint. Maar door het droge voorjaar hebben vooral de bomen het moeilijk.

Er zijn al veel jonge boompjes dood gegaan en om te voorkomen dat ze allemaal dood gaan hebben vrijwilligers van de Punt in Arkel al 2 dagen met emmers water gegeven. Dit was echter heel veel en zwaar werk omdat de sloten daar heel diep zijn en toen zijn ze op het idee gekomen om de brandweer te vragen.

En dat is gelukt!

Gisteravond (21 juni) zijn Wilma Abspoel (van de Punt) en Esther Dijkstra samen met de vrijwillige- en jeugdbrandweer  van Arkel meegereden en hebben we in totaal 2500 liter water gegeven, dat is 250 emmers! En nu maar hopen dat het helpt!

reddingsactie Brandweer

Vele handen… fruitgaard Lingewijk Gorinchem

Er wordt op dit moment door veel vrijwilligers van het Prachtlint veel werk verzet. Zon en regen maken dat het gras wel wil groeien.

Vrijdagmorgen 2 juni is er hard gewerkt in de Fruitgaard van de Lingewijk, door Els van Lis, Ton de Boon en Peter Verschoor. Geweldig, om weer eens te zien, ouderwets maaien met de zeis!

Bloeiende bermen van het Prachtlint

Op dit moment worden veel bermen gemaaid. Net voor de maaibeurt stonden sommige bermen van het Prachtlint aardig mooi te bloeien. Ook bermen die vorig jaar niet zo mooi waren zijn nu toch aardig kleurig, zoals de ingezaaide berm langs de Melkweg in Langerak.

Melkweg Langerak

Melkweg Langerak

Richard Slagboom nieuwe projectleider Prachtlint

Richard wordt de nieuwe projectleider van Prachtlint 2.0., een voortzetting van Prachtlint 1.0. in het kader van gebiedsdeal 4 “Groen Verbindt” (www.gebiedsdeal.nl). Richard (1972) is woonachtig in Nieuw Lekkerland. Naast zijn baan als docent aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs is hij sinds mei 2017 projectleider van Prachtlint. Richard is een echte polderjongen, kan enorm genieten van ons polderlandschap, maar zie ook dat natuur en landschap flink onder druk staan.

Gelukkig is de laatste jaren een positieve tendens te zien: er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid, en steeds meer mensen gaan de natuur in. Toch blijft het stimuleren van biodiversiteit vaak een ondergeschoven kindje, en juist die diversiteit is één van de belangrijke doelen van Prachtlint.

Richard gaat zich de komende tijd dan ook vol overgave inzetten voor de nieuwe projecten van Prachtlint. Hij is ervan overtuigd dat hiermee een positieve bijdrage geleverd wordt aan de natuurbeleving en biodiversiteit in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

De werkgroep Prachtint en het bestuur van Blauwzaam zijn blij met de benoeming van Richard tot projectleider en wenst hem de komende jaren daarbij veel succes.

Richard Slagboom

Molentjes bij de molens in Kinderdijk

Vorig jaar is in de Havelingen, de lager gelegen landjes tussen de Kinderdijkse molens, het beheer aangepast. Door het 2 x per jaar maaien en afvoeren hebben hoog riet, bramen en wilgen plaats gemaakt voor dotterbloemen, pinksterbloemen en koekoeksbloemen.

Op één van de havelingen, vlak bij de museummolen Blokweer, heeft molenaar Aad Schouten in juli 2016 een workshop maaien met de zeis gegeven. Op dit stuk kleurt het nu roze van de koekoeksbloemen. In de volksmond worden die ook wel ‘molentjes’ genoemd. Molentjes bij de molens dus!

Met dank aan Mieke de Recht voor deze foto!

 

Maai-actie Vlietskade

Het is “Prachtig” op de Vlietskade, waar op de natuurwerkdag in november 2016 bomen en struiken zijn geplant. Zo prachtig zelfs, dat de baby-struikjes ten onder dreigen te gaan in het geweld van hoog opschietende bermplanten. Om ze te redden hebben een aantal vrijwilligers van het Prachtlint op zaterdagochtend de struikjes vrij gemaaid.

maaiactie Vlietskade

maaiactie Vlietskade

maaiactie Vlietskade

maaiactie Vlietskade

maaiactie Vlietskade

maaiactie Vlietskade

maaiactie Vlietskade

Zonnebloemactie Lingewijk

Operatie Steenbreek 0183 start zaterdag 6 mei in de Hendrik Verschuringstraat in de Lingewijk een zonnebloemactie. De zonnebloemen zijn al voorgezaaid en worden gratis aangeboden door Steenbreek 0183 om de voortuinen mee op te fleuren.

Behalve dat zonnebloemen zorgen voor kleur zijn ze ook goed voor allerlei insecten en vogels en brengen ze letterlijk het zonnetje in de tuin.

Doel van Operatie Steenbreek is om Gorcum groener te maken en de verstening tegen te gaan. Deze actie maakt hiervan onderdeel uit en brengt meer kleur in de straat.

In september wordt gekeken wie de hoogste zonnebloem heeft en de winnaar krijgt een leuke (groene) attentie!

Operatie Steenbreek 0183 wil in Gorinchem bewoners van straten of wijken stimuleren om hun straat of wijk te vergroenen. Zij zorgt voor advies en biedt de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief te vergroenen. Vergroening zorgt ook voor verbinding!

Zin om mee te doen? Meer weten over vergroening of hoe dat groen verbindt? Neem dan contact op met Clarine Hofstee (06-24457831) of Ton de Boon (06-37163793).

Fruitgaard Lingewijk

Op 7 april vond de eerste van 2 werkdagen plaats voor de realisatie van de Fruitgaard in de Lingewijk. Vrijwilligers hebben die dag een vijftal authentieke hoogstam appelbomen aangeplant.

Op 14 april vond de tweede wekdag plaats en zijn kleine fruitbomen en srtuiken geplant. Buurtbewoners kwamen spontaan koffie en koek brengen en wethouden Arjen Rijsdijk heeft een uur meegeholpen!

Er is beide dagen keihard gewerkt. Met de hand werden flinke plantgaten gegraven voor de flinke bomen. Per boom zijn 3 stevige palen neergezet en ook de kleine bomen en struiken zijn voorzien van palen.

Dit leuke buurtinitiatief is mede mogelijk gemaakt door het Wijkbelang Lingewijk, Stichting Gorcum Natuurlijk Groen, werkgroep Prachtlint, stichting Blauwzaam, Natuur en Vogelwacht “De Vijfheerenlanden” en natuurlijk de gemeente Gorinchem.

Bekijk deze nieuwe parel aan het Prachtlint hier.

Arjen Rijsdijk helpt mee

Koffie gebracht door buurtbewoners

Struik planten

Plantgaten graven
Plantgaten graven

Diep gat!
Diep gat!

plantgaten graven

boompalen slaan

fruitgaard Lingewijk

Dotterbloemen in de Havelingen

In de Havelingen in Kinderdijk is het beheer sinds vorig jaar aangepast. Het riet is gemaaid en dat blijkt al snel succesvol! Er staan al een aantal prachtige dotterbloemen te bloeien en ook flink wat pinksterbloemen.

Bekijk de Parel Havelingen hier.

dotterbloemen havelingen

Bloeiende bollenlinten bij de Stalkaarsenflat

Een feestelijk resultaat van de inzet van een aantal bewoners van de stalkaarsenflat. Deze hebben zij wederom een heleboel bloembollen geplant. Op de foto zijn de narcissen te zien langs de waterkant en ook de bollen die vorig jaar al waren geplant en per ongeluk te vroeg waren afgemaaid, zijn terug gekomen! Die bloeien in de zomer. Met bordjes wordt nu duidelijk aangegeven waar de bolen staan. De ganzen helpen een handje en maaien het gras.

Bekijk de parel Stalkaarsen hier.

bloeiende bollenlinten

Plantsoen Schotdeuren

Op initiatief van de Punt in Arkel is op zaterdag 18 maart samen met bewoners het plantsoen tegenover de Punt van bijen en vlinderplanten voorzien. De gemeente Giessenlanden had voor de planten en grond gezorgd naar het ontwerp van Wilma van de Punt.

Het was een zeer geslaagde ochtend, mensen hebben zeer geanimeerd geplant en ondertussen gezellig gepraat. Precies zoals de bedoeling was. Vooral leuk was dat er bloeiende planten bij waren, dat gaf direct een tastbaar resultaat. Direct na het planten begon het hard te regenen, dus water geven was niet nodig.

De bewoners gaan de planten water geven als dat nodig is en zullen het oude loof verwijderen. Er zijn veel positieve reacties van passanten. Het Prachtlint heeft er weer een paar meter bij op een zeer centrale plek!

plantjes planten Arkel

plantjes planten Arkel

plantjes planten Arkel

Prachtlint wint landelijke vrijwilligersprijs

Op woensdag 7 december 2016 werd in de Deventer Schouwburg het Prachtlint uitgeroepen tot winnaar van de publieksprijs in de categorie Lokaal. De prijzen, een cheque ter waarde van € 2.000 en een sculptuur van Lidia Boomsma, werden door staatssecretaris Van Rijn van VWS uitgereikt aan Prachtlint-vrijwilligers Anthonie Stip, Esther Dijkstra en Wilma Abspoel.

De ‘Meer dan handen’-vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van VWS en komen tot stand met medewerking van Vereniging NOV, de VNG en de VriendenLoterij. Anthonie Stip licht het doel van dit initiatief toe: “Vrijwilligers zijn meer dan alleen handen, ze zijn van onschatbare waarde. Door deze prijzen worden vrijwilligersprojecten in het zonnetje gezet.”

De vrijwilligers van het Prachtlint creëren een vlinder- en bijenlint van bloemrijke kades en bermen door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. “Het Prachtlint begint bij de havelingen in Kinderdijk en eindigt in Leerdam. Aan of in de buurt van dit lint bevinden zich parels. Dit zijn stukken natuur die of van zichzelf al mooi waren, of we hebben er zelf bomen en struiken geplant en bloemen gezaaid. Inmiddels is het Prachtlint al 85 km lang” vertelt Anthonie. Uit ruim 400 inzendingen werd het Prachlint samen met 17 andere projecten door de jury genomineerd.

Nadat de genomineerden voor de ‘Meer dan handen’-vrijwilligersprijzen bekendgemaakt waren, kon het Nederlands publiek online stemmen. Daarnaast werden alle initiatieven beoordeeld door een vakjury onder leiding van Ella Vogelaar, voorzitter van de Vereniging NOV. Anthonie, Esther en Wilma hielden op het podium van de Deventer Schouwburg een kleurrijke en creatieve pitch. “Getooid in werkkleding en met prachtige vilten hoedjes trokken we flink de aandacht” blikt Anthonie terug. Het Prachtlint kreeg de meeste stemmen van het Nederlands publiek. “Men noemt het wel de Oscar onder de vrijwilligersprijzen. Bijna 600 mensen hebben op ons gestemd.”

Het Prachtlint kreeg volgens Anthonie zoveel stemmen, omdat het mensen aan het denken zet. “Wij zijn er trots op dat we het Prachtlint met de hulp van lokale vrijwilligers realiseren. Gewoon door zelf de handen uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan. Iedereen kan meedoen. Het prijzengeld zullen we investeren in vrijwilligers en we willen er ook het Prachtlint mee uitbreiden.”

De prijsuitreiking was een feestelijke bijeenkomst met spetterende dansoptredens. De presentatie was in handen van John Williams. “Na de prijsuitreiking zijn we geïnterviewd door het tv programma Koffietijd en Vrijwilligerswerk.nl” glundert Wilma Abspoel. “Het Prachtlint krijgt dus veel aandacht. Ook van geïnteresseerden die ook wel iets voelen voor een prachtlint in hun eigen regio.” Wie weet leidt deze prijs tot nieuwe parels elders in het land.” De gewonnen Koru-sculptuur zien de vrijwilligers dan ook als een belofte. “Het is een ontrollend varenblad, een Maori-symbool dat staat voor groei.”

Zie hier een fragment uit Koffietijd, waarin Wilma Abspoel even aan het woord komt.

mdh-spanning
Spanning bij de werkgroepleden van Prachtlint tijdens de uitreiking, vastgelegd door Koffietijd.

Prachtlint op het podium met de andere prijswinnaars
Prachtlint op het podium met de andere prijswinnaars

De trotse winnaars Wilma Abspoel, Esther Dijkstra en Anthonie Stip

Alle winnaars van de publieksprijzen
Alle winnaars van de publieksprijzen

 

Aanvang werkzaamheden Havelingen Kinderdijk

Werelderfgoed Kinderdijk bestaat uit meer dan alleen molens. Ook de havelingen horen erbij, hoewel deze naam bij velen nog onbekend is. Daar komt verandering in. Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK), Stichting Blauwzaam en de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard (NVWA) hebben de handen ineengeslagen om de cultuurhistorische en natuurwaarden van deze buitendijkse landjes te herstellen.

Aad Schouten, molenaar op Museummolen Blokweer van het Werelderfgoed en de Wingerdse Molen te Bleskensgraaf, is goed op de hoogte van de geschiedenis van de molens en het bijbehorende buitengebied. “Ik ben nauw betrokken bij het project ‘het Ambacht van Poldermolenaar’ dat op de Blokweerse Molen is opgezet. Nu ben ik ook gevraagd door de SWEK om mee te denken over de havelingen. Deze stukjes land liggen tussen de molens en werden vroeger afgegraven om de kades en molenerven mee op te hogen. Rond 1950 werden ze gebruikt als hooiland en soms liep er jongvee op. Bij hoge waterstand zorgden ze ook voor waterberging.”

Ruimte voor herstel

Op de havelingen groeiden veel bloemen, kruiden en andere planten die goed zijn voor vlinders, bijen en tal van andere dieren die hier beschutting vonden. Inmiddels staan de zaken er wat minder rooskleurig voor, vertelt Aad: “Brandnetels, riet en bramenstruiken verdringen de natuurlijke vegetatie. Als we niet ingrijpen, blijft er alleen riet over. Dat is zonde. Met het juiste beheer komt de oorspronkelijke biodiversiteit weer terug. Dat is niet alleen prachtig om te zien, maar ook belangrijk voor de natuur.” Daarom zullen betrokkenen van het Prachtlint, SWEK en de NVWA een goed beheerplan opstellen.

Maar eerst is er flink wat werk aan de winkel. “We maken nu met de hulp van firma Hoek de eerste drie stukken land glad. Het is kwetsbare grond, dus we maaien met de zeis of licht motorisch materieel. De bomen worden gesnoeid en het omliggende water wordt opgeschoond, zodat de natuur op de havelingen zich weer kan herstellen.”

Kleurrijk vooruitzicht

Bezoekers en bewoners van Kinderdijk kunnen dus uitkijken naar een kleurrijke bloemenpracht op de havelingen. Ook Aad geniet van dit vooruitzicht: “We hoeven niets te zaaien, want een hoop planten zijn er nog. Ze worden nu verdrukt door alles wat sneller groeit en sterker is. Als eerste zullen straks de dotterbloemen gaan bloeien!” Daarnaast hebben de havelingen ook een cultuurhistorische waarde. “We gaan de havelingen daarom met de zeis maaien en laten het gras op ruiters drogen. Dat doet oude tijden weer een beetje herleven.”

Het havelingen-project vormt zo een belangrijke bevestiging van de authentieke historie van het gebied en een kleurrijk vooruitzicht voor de hele streek. Ze zijn het beginpunt van het ‘Prachtlint’, een initiatief van Stichting Blauwzaam, en worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie en de Gasunie. De vrijwilligers van het Prachtlint creëren een vlinder- en bijenlint van bloemrijke kades en bermen door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Aan dit lint willen ze natuurparels laten ontstaan door mensen te stimuleren met ideeën te komen en, onder het mom ‘kleurrijk groen, samen doen!’ diverse partijen (bewoners, verenigingen, ondernemers, scholen etc.) bij elkaar te brengen om de ideeën uit te voeren.

Lees hier meer over de havelingen.

Werkzaamheden havelingen
Werkzaamheden havelingen

maaien-met-de-zeis-lr

Op de Haveling bij Museummolen Blokweer gaf Aad Schouten afgelopen zomer een workshop ‘Maaien Met De Zeis’

Natuurwerkdag 2016

Op 5 november vond de Natuurwerkdag plaats. Langs de Vlietskade die van Arkel naar Gorinchem loopt werden over ca. 1,5 kilometer 200 bomen en struiken geplant. De helft van de bomen en struiken is op de Natuurwerkdag geplant door ca. 20 mensen (sommige mensen waren er alleen in de ochtend). De andere helft wordt op 12 november geplant.

Het was een mooie dag met een paar buien, maar dat mocht de pret niet drukken. Na het planten van de laatste struiken werden we getrakteerd op een regenboog!

Einde natuurwerkdag met regenboog
Einde natuurwerkdag met regenboog

In de ochtend was het Prachtlint nog aanwezig bij de Natuurwerkdag in Kinderdijk. Ook daar werd tussen de buien door hard gewerkt. In twee ploegen werden wilgen en fruitbomen gesnoeid.

Natuurwerkdag Kinderdijk
Natuurwerkdag Kinderdijk

fruitbomen snoeien (foto Richard Slagboom)
fruitbomen snoeien (foto Richard Slagboom)

Nominatie Meer dan handen vrijwilligersprijs 2016

Prachtlint is genomineerd voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2016 in de categorie Lokale vrijwilligersprojecten. Uit de ruim 400 inschrijvingen zijn 18 genomineerden geselecteerd in 3 categorieën. Bekijk hier alle genomineerden. Op 7 december gaan we het Prachtlint presenteren aan een jury en horen we tijdens de prijsuitreiking of we de prijs hebben gewonnen.

Naast een juryprijs kunnen we ook een publieksprijs winnen. Wie de meeste stemmen krijgt wint, dus stem op ons! Dank!

Team natuurwerkdag middag
Team natuurwerkdag middag

Positief over maaibeleid Arkel

Ik ben zeer verheugd over het maaibeleid van het Waterschap en de Provincie.
In de directe omgeving in Arkel zijn dit jaar, zowel in juni/juli als in september/oktober veel bermen en oevers op Natuurvriendelijke wijze gemaaid.
Dat wil zeggen: Gemaaid en een week later is het maaisel opgeharkt en afgevoerd.
Vooral in juli was dat problematisch als gevolg van de vele regen.
De zware voertuigen liepen vast in de modder.
Men is toen een week later terug gekomen om het maaisel alsnog af te voeren.
Grote pluim daarvoor!
Met dit ecologische maaibeleid zullen er komende jaren zeker meer bloemen in de bermen te zien zijn.
Goed voor de vlinders en de bijen en natuurlijk ook leuk voor mensen.
Wilma

Het maaien en opruimen van de berm
Het maaien en opruimen van de berm

Presentatie plannen Prachtlint aan B&W in Arkel

Op 27 september heeft Wilma Abspoel het Prachtlint op de agenda gezet in Giessenlanden.
Burgemeester en wethouders maakte op eigen initiatief, samen met de Dorpsraad, een rondrit door Arkel. De Dorpsraad zelf heeft 2 mogelijke projecten besproken: Vergroening bedrijventerrein en park Waterberging.
De hele groep is door Wilma ontvangen aan de Kanaaldijk en toegesproken over het Prachtlint. Ze reageerden enthousiast en er is een afspraak gemaakt om hier verder over te spreken.

Bezoek B&W Giessenlanden aan Arkel
Bezoek B&W Giessenlanden aan Arkel

Feestelijke opening Grote Wielsloot Leerdam

Op 14 september 2016 was het dan zover: de feestelijke opening van de Grote Wielsloot in Leerdam. Samen met kinderen van de scouting onthulde wethouder Meijdam een informatiepaneel over dit bijzondere gebied. Vrijwilligers van het Prachtlint waren er ook aanwezig, want zij hebben er voor gezorgd dat een deel van het gebied is ingezaaid met een bloemrijk zaadmengsel.

De Grote Wielsloot is een leefgebied van de heikikker en andere beschermde dieren en planten, dat gecreëerd is ter compensatie van de aanleg van de wijk Broekgraaf. De werkgroep Prachtlint heeft er bij Gemeente Leerdam op aangedrongen om de natuur een extra handje te helpen door een deel in te zaaien met het speciale Blauwzaam bloemenmengsel. Bovendien is Gemeente Leerdam hierdoor betrokken geraakt bij het Beheerconvenant dat Blauwzaam en werkgroep Prachtlint eind 2015 heeft afgesloten. Dat convenant is erop gericht de natuur op een meer natuurvriendelijke manier te onderhouden.

Artikel over de Grote Wielsloot in het Kontakt, editie Leerdam.
Artikel over de Grote Wielsloot in het Kontakt, editie Leerdam (klik op te vergroten).

 

 

Officiële opening fietspad Ottolandse vliet

Het fietspad langs de Ottolandse vliet is nu officieel geopend. Een zonovergoten stoet met een afvaardiging van betrokken partijen heeft per fiets het fietspad officieel goedgekeurd, inclusief de bloeiende bermen. Langs het innovatieve fietspad, dat bestaat uit betonplaten die in elkaar haken, is het Prachtlint zaad-mengsel ingezaaid. Een nieuw stuk Prachtlint van ca. 1,5 km is een feit!

Opening Ottolandse vliet
Opening Ottolandse vliet

Monitoren Zijdeweg

Langs de Zijdeweg bij Oud-Alblas is onlangs gemonitord op bloeiende planten en dagvlinders. Door deze 2 aspecten 2 x per jaar te bekijken, willen we in de gaten houden hoe de ingezaaide berm zich ontwikkeld. We willen ook weten of de ingezaaide bermen worden gevonden door vlinders.

Langs de Zijdeweg werden 31 bloeiende soorten planten en in totaal 38 vlinders geteld. De vlinders waren vooral klein koolwitje en klein geaderd witje.

Monitoring Zijdeweg
Monitoring Zijdeweg

Workshop maaien met de Zeis in Kinderdijk

Op 7 juli hebben Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) en het Prachtlint een workshop ‘Maaien met de zeis’ georganiseerd op één van de havelingen die in ouder ere gaan worden hersteld. De havelingen zullen onderdeel worden van het Prachtlint en de bedoeling is deze gedeeltelijk weer te gaan beheren zoals dat in de jaren ’50 gebeurde. Dit is zowel leuk voor de bezoekers van Kinderdijk die zo een indruk krijgen van hoe het er vroeger aan toe ging rondom de molens. Maar ook voor de natuur.

Het was een fantastische dag zonder regen! Molenaar Aad Schouten heeft iedereen meegenomen naar de jaren ’50 waar alles nog met een minimum aan middelen en een optimaal effect werd gedaan.

In de ochtend zijn hooiruiters gemaakt en na de lunch ging Aad zeer nauwgezet in op het scherp maken van de zeis en het maaien met de zeis zelf. Voor een uitgebreid verslag van deze dag zie:

http://moeskersmoestuin.blogspot.nl/2016/07/de-man-met-de-zeis.html

 

Hooiruiters maken
Hooiruiters maken

Haren
Haren

Droog oefenen
Droog oefenen

Maaien tussen de molens
Maaien tussen de molens

Overleg Melkweg

Op 23 juni heeft veldbezoek en overleg plaats gevonden tussen Blauwzaam en de gemeente Molenwaard over het beheer van de Melkweg in Bleskensgraaf. In 2014 is daar het Blauwzaam mengsel ingezaaid en er wordt ecologisch beheerd; 2 x per jaar maaien en afvoeren en de eerste keer in juli. We werden er echter op gewezen (door degene die de Melkweg monitord) dat gras en brandnetels de bloemen aan het verdrukken waren.
We kwamen tot de conclusie dat het lastig blijft om door middel van een vastgelegde datum in een bestek het juiste beheer toe te passen omdat elk jaar anders is. Dit jaar groeit alles zeer uitbundig door het natte weer en vooral gras krijgt de overhand. Toch zijn er ook mooie stukken, maar die leken al een keer te zijn gemaaid. Het kan dus zinvol zijn om in plaats van de eertse maaibeurt in juli al een keer eerder te gaan maaien (half mei) om het gras te onderdrukken.
Voorlopig hebben we afgesproken het huidige maaibeheer aan te houden, omdat je de natuur soms ook de tijd moet gunnen. Maar we blijven monitoren en indien we tot de gezamenlijke conclusie komen dat beheer misschien anders moet, dan gaan we dat uitproberen.

Mooi stukje langs de Melkweg
Mooi stukje langs de Melkweg

Mooi stukje langs de Melkweg
Mooi stukje langs de Melkweg

Overleg Melkweg
Overleg Melkweg

Excursie naar ‘bijen in de buurt’

Een paar mensen van de werkgroep Prachtlint zijn op excursie geweest naar het project ‘bijen in de buurt’ in Leiden en omgeving. Dit project komt op veel vlakken overeen met waar we met het Prachtlint mee bezig zijn en daarom was het een heel linspirerend bezoek. Dat het mooi weer was, speelde ook mee.

Meer informatie over het project bijen in de buurt: http://www.fonds1818.nl/bijenindebuurt

bordje bijen in de buurt
bordje bijen in de buurt

excursie bijen in de buurt
excursie bijen in de buurt

Workshop monitoren wilde bijen

Samen met de Idylle Ottoland en met een financiële bijdrage van Groen en doen, is een cursus Monitoren wilde bijen georganiseerd. De cursus bestond uit een theorie-avond en een praktijk dag.

De theorie-avond was goed bezocht. Iedereen had wel iest met bijen of wilde zijn / haar terrein bij-vriendelijk inrichten.

De praktijkdag was zonovergoten en voelde als vakantie. Het begon bij de Idylle in Ottoland. Vooral bij het insectenhotel werden bijen aangetroffen.
Daarna werd nog een lokatie in Ottoland bezocht waar de ranonkelbij volop aan het vliegen was. De ranonkelbij is een bij die nestelt in rieten daken en vooral massaal aanwezig kan zijn als een dak net vernieuwd is. Voorwaarde is wel dat er in een straal van ca. 200 – 500 meter voldoende boterbloemen zijn want daar houdt de  ranonkelbij vooral van.

Rosse metselbij insectenhotel
Rosse metselbij insectenhotel

Ranonkelbij
Ranonkelbij

Praktijkdag monitoren wilde bijen
Praktijkdag monitoren wilde bijen

 

Ranonkelbij
Ranonkelbij

Workshop maaien met de balkmaaier

Op een mooie zatedag in april vond de workshop ‘Veilig maaien met de balkmaaier’ plaats. De workshop was georganiseerd met een financiële bijdrage van Groen en Doen. De cursus werd gegeven op het Wellantcollege De Bossekamp door een leraar van het Wellantcollege.
Met het certificaat van deze cursus is het mogelijk om een balkmaaier te lenen bij De Groene Motor (ondersteuning voor vrijwilligers in het groen).

Iedereen was erg verrast dat je een hele ochtend kon vullen met theorie over een balkmaaier. Naast de werking van de maaier zelf werd uitgebreid uitgelegd hoe je het verschil kon zien tussen een diesel of benzine motor (zodat je de juiste brandstof er in gooit) en een 2 of 4 takt motor. En er werd stil gestaan bij de persoonlijke veiligheid en beschermende kleding.

’s middags hebben is bij één van de buren een stuk grasgemaaid met 2 verschillende balkmaaiers. Op die manier kon iedereen ruimschoots ervaring opdoen.

 

Maaien met balkmaaier
Maaien met balkmaaier

Prachtlint presentje bij sponsordeal Rabobank

Zaterdag 16 januari tekenden Wim den Ouden namens VV Nieuw-Lekkerland en Carin van Huët namens Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden een driejarig sponsorcontract. Met de sponsorbijdrage van de Rabobank gaat de vereniging verder investeren in duurzaamheid en milieu. Eerder plaatste de vereniging al zonnepanelen achter het verenigingsgebouw.

Prachtlint presentje

Om de duurzame sponsorbijdrage van de Rabobank aan de Voetbalvereniging Nieuw-Lekkerland te markeren ontvingen de bezoekers van de wedstrijd tussen Nieuw-Lekkerland en Papendrecht een zakje Blauwzaam zaadmensel. Zowel de voetbalvereniging als de Rabobank zijn aangesloten bij dit initiatief voor een mooie en kleurrijke streek. Gerard de Winter van Blauwzaam: ‘Dit is precies wat wij voor ogen hadden bij de start van het Prachtlint: bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisatie die zich samen inzetten voor voor het behoud van de biodiversiteit van de Alblasserwaardse en Vijfheerenlandse polders.’

Het hele artikel.

 

Zakjes zaad voor bezoekers
Zakjes zaad voor bezoekers

De uitdelers van de zakjes
De uitdelers van de zakjes

Ondertekenen beheerconvenant

In een werkgroep van groenbeheerders is dit jaar gewerkt aan het tot stand komen van een beheerconvenant. Hierin spreken 14 partijen af elk jaar het Prachtlint groter te maken, meer parels toe te voegen. Maar bovenal spreken zij af het Lint duurzaam te willen beheren. Bij de ondertekening was Waterschap Rivierenland heel helder. Bestuurder Goos den Hartog maakte duidelijk dat het Waterschap in de komende 5 jaar 250 km meer bermen duurzaam wil gaan beheren. De Provincie kwam met nieuwe voorstellen voor de N216 en Leerdam zaait komende lente 5 km Lint in.

Duurzaam beheer wordt extra mogelijk als het bermmaaisel ook geld gaat opbrengen. Voorafgaand aan het ondertekenen werden de mogelijkheden voor de regio besproken onder leiding van het Landbouw Economisch Instituut uit Wageningen.
Kan bermmaaisel worden gebruikt als veevoer of voor bio plastic, of kan het samen met de snippers van knotwilgen in de toekomst onze regio van veel energie voorzien? Zoals bijvoorbeeld met de hout gestookte warmtecentrale van Gorinchem, waar met smart op wordt gewacht.

Het was ook feest voor de energiecoöperatie De Knotwilg die is gestart met de aanleg van de energieplantage achter de Nationale Bomenbank in Bleskensgraaf. Onder het mom ‘geen tak de streek uit’ wil De Knotwilg bijdragen aan het verduurzamen van het energieverbruik in de regio. De energieplantage is tevens een parel aan het Prachtlint.

“Kleurrijk groen samen doen” is niet langer meer een mooi gebaar maar met zoveel partijen nu echt een beweging. Dat was vandaag een Proost! waard

Feestelijke stemming na ondertekening beheerconvenant
Feestelijke stemming na ondertekening beheerconvenant

Prachtlint
Prachtlint

 

 

Bloembollen voor Stalkaarsen

Eerst worden graszoden aan de kant geschept
Eerst worden graszoden aan de kant geschept

Op de natte zaterdag van 21 november hebben bewoners van de dr. Van Stratenflat en enkele natuurvrienden een bollenlint van 25 meter aangelegd in het gras langs de vijver.

De gemeente heeft dit initiatief ondersteund met een subsidie in het kader van buurtparticipatie, waarvoor hulde!

Ook hulde aan de bollenplanters, want het was nat en koud, maar met soep en koffie om op te warmen ook heel gezellig!

Om vervolgens een bollenmengsel te planten, waarna de graszode er weer op werd gelegd.
Om vervolgens een bollenmengsel te planten, waarna de graszode er weer op werd gelegd.

Blauwzaam Lint wordt Prachtlint

Presentatie Prachtlint
Lancering van de nieuwe naam en website: het Prachtlint

Op 7 november 2015, de landelijke Natuurwerkdag, hebben Sjaak Versluis namens het Coöperatiefonds Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden en Dirk Heijkoop namens de Samenwerkende Gemeenten Alblasserwaard Vijfheerenlanden een nieuwe fase ingeluid van het Blauwzaam Lint. Samen met basisschoolleerlingen onthulden zij de nieuwe naam en website die gaan helpen om het bijen- en vlinderlint verder vorm te geven. Het Blauwzaam Lint is namelijk allang niet meer alleen van Blauwzaam. Het is inmiddels iets van de streek geworden en daarom gaat het lint vanaf nu verder onder de naam ‘Prachtlint’.

Sinds 2013 hebben Blauwzaam en de Nationale Bomenbank bekeken of het mogelijk is om van onderop, samen met bewoners, bedrijven en andere partijen, het landschap en de natuur in de regio een impuls te geven. Voor dit avontuur hebben zij een Green Deal met de Rijksoverheid gesloten. Diverse kleurrijke groeninitiatieven zijn of worden inmiddels aangelegd. Steeds meer enthousiaste mensen en organisaties melden zich aan om in hun eigen omgeving een stukje natuur aan te leggen of te verfraaien. Om het hen gemakkelijker te maken bij te dragen aan het Prachtlint, is een website gelanceerd boordevol handige informatie en tips.

Heel toepasselijk heeft op de dag van de lancering van deze website een groep basisschoolleerlingen onder begeleiding de handen uit de mouwen gestoken op het Natuur-ei-land in Bleskensgraaf, een van de parels van het Prachtlint. Er is gewied, gesnoeid en gemaaid en er is een hek gevlochten van wilgentakken. Daarna kwamen alle harde werkers bijeen op basisschool De Kiezel en de Kei. Daar werd onder het genot van een broodje de nieuwe naam en website gelanceerd. Het Coöperatiefonds Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden en de Samenwerkende Gemeenten Alblasserwaard Vijfheerenlanden hebben deze website samen met Provincie Zuid-Holland mogelijk gemaakt. Hoewel dit project nu Prachtlint heet, valt het nog steeds onder de verantwoordelijkheid van Blauwzaam.

Zie ook het bericht in Het Kontakt.

Samenwerking met Wellantcollege de Bossekamp

Het Wellantcollege de Bossekamp en Stichting Blauwzaam hebben met elkaar om tafel gezeten hoe ze samen kunnen optrekken. Dat gesprek resulteerde al direct in een hele praktische invulling van de samenwerking. Leerlingen van de Bossekamp hebben een ochtend wilgen geknot. De wilgentakken zijn bedoeld voor het vlechthek op het Natuur-ei-land in Bleskensgraaf, een van de parels van het Prachtlint. Deze zal tijdens de Natuurwerkdag op 7 november 2015 door leerlingen van de basisschool in elkaar worden gevlochten.

Wilgen knotten
Wilgen knotten

Werkdag leerlingen Wellant op Idylle Ottoland
Werkdag leerlingen Wellant op Idylle Ottoland

Monitoren van het Prachtlint

Met veel enthousiasme zijn we stapje voor stapje bezig met het verwezenlijken van het Prachtlint. Soms is er ingezaaid of er zijn bomen en struiken geplant en soms wordt alleen het beheer aangepast. Om te kunnen beoordelen of deze inspanningen een positief effect hebben op het aantal bloemen, bijen en vlinders gaan we dit monitoren. In augustus en september 2015 is door een aantal enthousiaste natuurliefhebbens een eerste monitoringsronde uitgevoerd. Iedereen deed dit op een deel van het Prachtlint bij hem of haar in de buurt. De resultaten zijn op sommige plekken al heel positief. Op andere plaatsen is een nulmeting uitgevoerd om de uitgangssituatie vast te stellen voordat we er aan de slag gaan, zodat we over een tijdje het verschil kunnen meten.

Monitoring Leerdam
Monitoring Leerdam