Beheerconvenant

Het Prachtlint is gegroeid vanuit het initiatief Blauwzaam Lint. Omdat het Blauwzaam lint al lang niet meer alleen van Blauwzaam was, is de naam in 2015 veranderd in Prachtlint.

Het Prachtlint is inmiddels iets van de hele streek geworden onder andere door het bundelen van de krachten in het Beheerconvenant waarin beherende organisaties afspraken hebben gemaakt over optimaal groenbeheer voor het vergroten van de biodiversiteit en de aantrekkelijkheid van de regio.

Ondertekenen van het beheerconvenant Alblasserwaard Vijfheerenlanden en de Krimpenerwaard (foto PPK)

Het beheerconvenant werd op 10 december 2015 ondertekend door 14 partijen die gezamelijk ook tot de inhoud van het beheerconvenant waren gekomen. Inmiddels is het beheerconvenant door nog eens 9 partijen ondertekend, wat het totaal op 23 brengt. Daarnaast is er nu ook een beheerconvenant voor de Krimpenerwaard.

Het convenant bestaat uit 5 pijlers:

  • de regio inspireren
  • 5 jaar ecologisch beheer
  • laat het zien
  • kansen voor duurzaam beheer
  • kennis delen
Beheerconvenant (foto PPK)

De ondertekenaars komen 2 x per jaar bij elkaar om de voortgang te bespreken. Elke bijeenkomst wordt door een andere partij georganiseerd aan de hand van een thema.

Inspiratiebijeenkomst van de deelnemers aan het Beheerconvenant (foto PPK)

Bij het beheerconvenant zijn betrokken:

2015
Huib Glerum – Oasen
Marien Verwolf – Waterschap Rivierenland
Gina Looijenga – Provincie Zuid Holland
Ruud de Jong, Willem van Valen – Gemeente Molenlanden
Johan Sterk, Arjan de Winter – Gemeente Gorinchem
Rolia Wiggelinkhuijsen – Stichting BlauwZaam
Esther Dijkstra / Richard Slagboom – Prachtlint
Pieter Jan de Winter – Nationale Bomenbank
Anthonie Stip – Vlinderstichting
Emile Penn – Van der Bijl & Heiermann
Patricia Nienkemper – Gemeente Zederik (nu onderdeel gemeente Vijfheerenlanden)
Peter de Groot – Biodivers
Ad van Rees – den Hâneker
Arie Versluis, Koos Timmer – Energiecoöperatie de Knotwilg
Ewout Aantjes – Aantjesprojecten

2017
Dick Kerkhof – Natuur-en Vogelwacht Vijfheerenlanden

2018
Jacques Verhagen – Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard

2019
Provincie Utrecht
Zuid Hollands Landschap
Utrechts Landschap
Natuur en Milieufederatie Utrecht
Gemeente VijfHeerenLanden (samenvoeging gemeente Zederik, Leerdam en Vianen)

2020
Gemeente Papendrecht
Gemeente Sliedrecht
Gemeente Alblasserdam
Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Voorzitter Sjoerd Veerman ondertekent het beheerconvenant onder toezicht van vrijwilligers Johan Sterk en Jan Andeweg (foto Richard Slagboom)