Bedrijven

Het Prachtlint (voorheen Blauwzaam Lint) is een initiatief van Stichting Blauwzaam. Blauwzaam is opgezet door bedrijven voor bedrijven en stimuleert duurzaam ondernemerschap, zodat bedrijven voor de streek behouden blijven en succesvol zijn. In onze ogen is daarvoor de verbinding tussen het bedrijfsleven, de inwoners en de natuurlijke leefomgeving essentieel. Daarom zoeken wij naar manieren om bedrijven op een inspirerende en innovatieve manier te betrekken bij het versterken van de unieke kwaliteiten van het gebied.

Groene bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zien er niet altijd even fraai uit. Of ze botsen met de landschappelijk  kwaliteiten. Bovendien liggen er nog wel eens ongebruikte percelen te verwoekeren. Bedrijventerreinen zijn echter ook onmisbaar voor de economische vitaliteit. De gedachte achter het Prachtlint kan bijdragen aan een betere balans tussen de verschillende belangen, zodat ook op en om bedrijventerreinen meer biodiversiteit, meer kleur en meer oog voor de directe leefomgeving is. Zie voor voorbeelden: kleurrijke bermen aan de Melkweg, bloemenzee op Gorinchem-Oost II en energieplantage in Bleskensgraaf.

Goed voor de klandizie

Uit onderzoek blijkt dat ‘groene’ bedrijventerreinen goed zijn voor de medewerkers en voor de uitstraling van het gebied. Wageningen Universiteit wist ons zelfs te melden dat consumenten langer winkelen op terreinen waar veel groen is en dat zij daar zelfs meer geld uitgeven. Genoeg redenen dus om bedrijventerreinen en winkelgebieden meer natuurlijke kleur te geven.

Tijdelijke Natuur als kans

Een van de aanleidingen tot het Prachtlint zijn de vele percelen met bouwbestemming waarvan de realisatie voorlopig is uitgesteld. Om te voorkomen dat er zich beschermde planten- en diersoorten vestigen en er vervolgens niet meer gebouwd mag worden, wordt er op deze braakliggende terreinen vaak zeer intensief beheer uitgevoerd. Dat leidt ertoe dat de flora en fauna op dat terrein geen kans krijgt. Dat is een gemiste kans, want het terrein zou wel tijdelijk bij kunnen dragen aan versterking van de biodiversiteit.  De Richtlijn Tijdelijke Natuur van de overheid maakt het namelijk mogelijk om de natuur zijn gang te laten gaan en – als de bouwplannen uit de koelkast worden gehaald – het terrein weer bouwrijp te maken. Door nu op basis van deze richtlijn een ontheffing aan te vragen, voorkomt u dus problemen op de langere termijn als er zich toch wettelijk beschermde dieren en planten op uw grond hebben gevestigd. Om het aanzicht van het perceel te verfraaien, kan aan de randen een kleurrijk bloemenmengsel worden ingezaaid. Dus: maak van een crisis een kans en geef de natuur tijdelijk meer ruimte!

Lees meer over de voordelen en mogelijkheden van Tijdelijke Natuur.

Sponsoring en groene teamuitjes

Heeft u geen eigen grond, maar wilt u wel bijdragen aan het Prachtlint? Dat kan op verschillende manieren. U kunt een parel aan het lint helpen realiseren door bijvoorbeeld de aanschaf van bloemenzaad te financieren. Of u kunt met uw team een paar uur komen helpen bij het creëren of beheren van een parel. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.