Activiteitenkalender

Symposium VI van Blauwzaam over Water

Stichting Blauwzaam, de initiatiefnemer van het Prachtlint, organiseert op 6 oktober 2016 haar 4e symposium. Deze keer is het thema ‘Water’. Het belooft inhoudelijk een heel interessante en veelzijdige bijeenkomst te worden, want alles in onze regio heeft te maken met water. Verzakking van de bodem, stijging van het water, vervuiling, natuur, recreatie, nieuwe werkgelegenheid, nieuwe banen, dijkverzwaring, openbaar vervoer over water, nieuwe specialisten, nieuwe technieken om dat water te beheersen en voor ons te laten werken, nieuwe generaties nieuwe afzetgebieden, nieuwe ketens  etc., het zal allemaal de revue passeren. Zo draagt het symposium eraan bij inzicht te verkrijgen in de toekomst van onze regio, een regio die beslist nog meer te maken krijgt met de kansen en de bedreigingen van water.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.