Activiteitenkalender

Natuurwerkdag Vlietskade

De werkgroep Prachtlint heeft in samenwerking met Waterschap Rivierenland en gemeente Gorinchem een plan gemaakt om de Vlietskade te beplanten. Een paar honderd bomen en struiken gaan de grond in. Gekozen is voor bomen en struiken die goed zijn voor vlinders, bijen en vogels. Ook voor mensen zal het een stuk aantrekkelijker worden.

Aanmelden: Bij de Punt Arkel, info@depuntarkel.nl, tel: 0183 563002

Spot helpt ook mee
Spot helpt ook mee