Startbijeenkomst Prachtlint Krimpenerwaard

Op 5 november vindt de eerste bijeenkomst plaats van het Prachtlint in de Krimpenerwaard. Op initiatief van Jaap Graveland van de de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) is het Prachtlint naar de Krimpenerwaard overgestoken.

Jaap was geïnspireerd door het Prachtlint in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (A/V) en had daar al een paar keer een bijeenkomst van het Prachtlint bijgewoond. Hij wilde dat ook in de Krimpenerwaard en diende een voorstel voor een motie in bij de motiemarkt van de gemeente Krimpenerwaard. Een aantal politieke partijen dienden de motie daarna in en werd vrijwel unaniem aangenomen. De gemeente Krimpenerwaard wilde zich graag aansluiten bij het Prachtlint en het beheerconvenant ondertekenen.

Door het ondertekenen van het beheerconvenant zeggen NVWK en de gemeente Krimpenerwaard toe hun bijdrage te gaan leveren aan een meer bloemrijke en biodiverse Krimpenerwaard. Naast deze partijen ondertekende ook het Zuid-Hollands Landschap het beheerconveanant Krimpenerwaard en in de aanloop naar en tijdens de bijeenkomst op 5 november gaan nog 3 partijen het convenant ondertekenen, nl. Oasen, Dunea en Staatsbosbeheer.

Beheerconvenant

Het beheerconvenant is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van het Prachtlint. In het beheerconvenant onderstrepen de deelnemende partijen het belang van meer biodiversiteit en zeggen zij zich in te zetten om dit te bereiken, onder andere door duurzaam ecologisch (berm)beheer. Verder zetten de partijen zich in om het Prachtlint uit te breiden (kwantiteit) en de kwaliteit te verbeteren.

Een belangrijke schakel hierin zijn de bijeenkomsten van het beheerconvenant, waar inspiratie en kennis wordt uitgewisseld. In de A/V worden deze bijeenkomsten sinds 2015 jaarlijks georganiseerd met een groeiend aantal deelnemers. Het beheerconvenant A/V is inmiddels door 23 partijen ondertekend.

Aftrap

De aftrap voor het Prachtlint Krimpenerwaard wordt op 5 november gegeven tijdens de eerste bijeenkomst van het beheerconvenant Krimpenerwaard in De Zwaan in Berkenwoude.

Op deze bijeenkomst zal Jaap Graveland als initiatiefnemer aan het woord komen, zal de gemeente Krimpenerwaard hun motivatie toelichten en zullen Richard Slagboom en Esther Dijkstra van het Prachtlint Alblasserwaard / Vijfheerenlanden vertellen hoe het (beheerconvenant) Prachtlint daar is ontstaan en wat het heeft opgeleverd.

Tijdens de bijeenkomst komen ook de nieuwe partijen die gaan (of al hebben) ondertekend aan het woord en wordt het Prachtlint op een grote kaart ingetekend.

Charlotte Diepenhorst uit Berkenwoude is de organiserende motor achter de bijeenkomst.

 

Meer informatie:

https://www.nvwk.nl/2020/10/09/ondertekening-beheerconvenant-prachtlint-krimpenerwaard/

https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/232182/mooie-impuls-voor-biodiversiteit-in-regio-met-cursus-en-convenant

https://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/236049/project-prachtlint-maakt-krimpenerwaard-stuk-kleurrijker

Jaap Graveland ondertekent het beheerconvenant Krimpenerwaard namens de NVWK (foto Peter Paul Klapwijk)

 

Walter van der Meer, directeur van OASEN, ondertekent alvast het beheerconvenant Krimpenerwaard (foto Charlotte Diepenhorst)