Inrichting nieuwe parel Het IJsvogeltje


De strook grond tussen de woningen aan de Ooievaar 1 tot en met 9 en de tuinen van volkstuinvereniging de Bakwetering in Nieuw-Lekkerland wordt door de gemeente Molenlanden ingericht voor natuurontwikkeling.

Op maandag 12 oktober is een begin gemaakt met de heuvelachtige inrichting met onder andere plas/dras bermen, poelen en een wand waarin nestelmogelijkheden voor de ijsvogel worden aangebracht. Deze inrichting draagt bij aan een biodiverse en klimaatbestendige leefomgeving én biedt nestmogelijkheden voor de ijsvogel.
Toekomstige nestmogelijkheden voor de IJsvogel

Natuurontwikkeling
De strook grond is een perceel van de gemeente dat al jaren in gebruik is als grasland. “Er wordt nu alleen gemaaid en gehooid”, zegt wethouder Johan Quik. “Verder heeft de grond nu nog geen functie en dat is zonde. Daarom hebben we ons oog laten vallen op deze grond in de zoektocht naar natuurontwikkeling. En hiermee de omgeving aan te passen aan de klimaatverandering.”

Heuvelachtig, plasdras en natuurvriendelijke oevers

Samen met inwoners
Ook inwoners hebben meegedacht met de inrichting van de grond. “Aan inwoners van de Ooievaar 1 tot en met 9 en 116 tot en met 120, het kernoverleg Nieuw-Lekkerland en de volkstuinvereniging De Bakwetering is gevraagd om mee te denken”, vervolgt Johan. “Alle wensen en mogelijkheden die zij hebben aangegeven hebben wij, binnen onze randvoorwaarden, verwerkt in het uiteindelijke inrichtingsplan.”

Inrichtingsplan met sfeerbeelden

Meer informatie over het project ‘Het IJsvogeltje’, met onder andere het inrichtingsplan, staat op www.molenlanden.nl/natuurontwikkeling-het-ijsvogeltje.