Eerste Prachtlint Bord geplaatst

Een nieuw stuk Prachtlint aan de Parallelweg te Hardinxveld-Giessendam! De bermen langs fietspad en rijweg tussen de twee NS-stations worden ecologisch onderhouden.

Op woensdag 22 mei onthulde wethouder Theo Boerman een “Prachtlint-bord” in de berm van deze weg. Hij deed dat samen met wijkteamleider Hans van den Heuvel en zijn team. Hans is een ambtenaar van de gemeente die enthousiast is over maatregelen voor meer biodiversiteit. Hij was het die deze bermen heeft aangemeld bij het Prachtlint.

Hans van den Heuvel en Theo Boerman onthullen het eerste Prachtlint bord (Foto PP Klapwijk)

Na inleidende toespraken van Prachtlint’s projectleider Richard Slagboom en Rolia Wiggelinkhuijsen van onze moederorganisatie Blauwzaam onthulden wethouder en ambtenaar dit eerste Prachtlint-bord in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

Korte toespraken voorafgaand aan de openingshandeling door Richard Slagboom (Prachtlint), wethouder Theo Boerman en Rolia Wiggelinkhuijsen (Blauwzaam). (Foto PP Klapwijk)

Op het bord wordt nader uitgelegd wat het Prachtlint is, en wat ecologisch bermbeheer inhoudt: Maaien en afvoeren waardoor meer bloemsoorten kunnen groeien en bloeien. Dat is beter voor vlinders, bijen en andere insecten. Op het bord speciale aandacht voor de soorten die van oorsprong in dit gebied voorkomen.

Het eerste Prachtlint bord in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (Foto PP Klapwijk)

Ecologisch beheer van bermen is niet vanzelfsprekend in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Een nieuw groen beleidsplan is al geschreven, maar dit is de eerste berm met nieuw maaibeleid. Het wijkteam dat belast is met het onderhoud is enthousiast, aldus teamleider Hans van den Heuvel. “We hebben de bermen afgegraven en aangevuld met zand, om wat te verschralen. Daarna een bloemenmengsel ingezaaid en we zijn anders dan gebruikelijk gaan maaien. Dus twee keer per jaar met de Bucher er overheen. Eerst om te maaien en daarna de hooihark op de machine om het maaisel te vergaren en af te voeren. Als we normaal gemaaid hadden was er natuurlijk niets van de bloemen overgebleven. Het is mooi om te zien tot welk resultaat het leidt.”

Het enthousiasme van Van den Heuvel werkt kennelijk aanstekelijk. Meer bermen en gebieden in de gemeente zullen ecologisch beheerd gaan worden.

Het wijkteam: Kees van Driel, Hans van den Heuvel, Bert Heikoop en Henk Maat (v.l.n.r) (Foto PP klapwijk)