Waterschap en Provincie werken aan bloeiende bermen

Bermen scheiden niet alleen rijbanen van elkaar, ze geven het saaie asfalt een mooiere uitstraling. Mooie bermen zijn kleurrijk met veel verschillende planten en bloemen. Kleurrijke bermen zijn goed voor insecten en andere dieren in de omgeving.

Als de bloemen en planten te hoog worden, zien de auto’s elkaar, de fietsers of voetgangers niet meer, een gevaarlijke situatie. Er moet dus gemaaid worden. Ook om de bermen kleurrijk te houden, moeten ze worden gemaaid. Belangrijk is dan wel dat het maaisel na het maaien wordt weggehaald. Want als het maaisel blijft liggen, krijgen de oorspronkelijke bloemen en planten weinig kans. Snelgroeiers als brandnetels en distels schieten als paddenstoelen uit de grond en eigenen zich alle voeding, vocht en licht toe. De variatie verdwijnt en dat is niet goed voor de insecten, die er dan geen voedsel meer kunnen vinden.

Waterschap pakt 250 km aan

Tijdens de ondertekening van het Prachtlint beheerconvenant kondigde Waterschap Rivierenland al aan, 250 km bermen langs wegen en waterkanten ecologisch te willen beheren. Dit betekent dat zij ervoor willen zorgen, dat de oorspronkelijke bloemen en planten er goed kunnen groeien. Zo wordt onder andere het maaisel afgevoerd. Na de nodige voorbereidingen kreeg het Prachtlint eind 2017 een kaart, waarop al deze bermen zijn ingetekend.

Als je in de Alblasserwaard of Vijfheerenlanden woont, is het heel goed mogelijk dat een aantal van deze bermen zich vlakbij jouw huis bevinden. Kijk maar eens op de stippellijnen op onze kaart. Deze bermen verbinden de parels van het Prachtlint (ook zichtbaar op onze kaart) met elkaar. Door parels te creëren en ze met elkaar te verbinden, wil het Prachtlint de planten en dieren in onze omgeving een plek geven om te leven. Zo wordt de biodiversiteit versterkt.

Ook beter bermbeleid Provincie

Ook Provincie Zuid-Holland, die de bermen langs provinciale wegen beheert, ondertekende in 2015 het beheerconvenant. Gerrit van Leeuwen, beleidsmedewerker omgevingskwaliteit overhandigde vorig jaar zomer de beleidsnotitie “Kansen voor beter bermbeleid” aan Rolia Wiggelinkhuijsen. Hierin staat precies beschreven hoe zij bloemrijke bermen met insecten willen stimuleren.

klokbekerweg Ottoland
Melkweg Bleskensgraaf

 

 

Posted in Nieuws