Natuurherstel parel Liesgras

Onlangs is natuurparel Liesgras toegevoegd aan het Prachtlint. Dhr. Arie den Boer is eigenaar van deze parel in Alblasserdam. Het betreft zo’n 0,8 hectare graslandpercelen, waar in de weekenden pony’s grazen. Op één van deze percelen zal verschralingsbeheer worden toegepast in de vorm van extensieve beweiding door schapen. Het resultaat zal een meer gevarieerde- en kleurrijke vegetatie zijn, interessant voor vlinders, bijen en andere insecten. Daarnaast draagt een kleurrijk landschap bij aan de beleving van recreanten.

Voor het versterken van het cultuurhistorische landschap zijn onlangs knotwilgen aangeplant. Maar ook voor de natuur zijn wilgen belangrijk omdat ze vroeg in het voorjaar bloeien, waar insectensoorten die vooral in het vroege voorjaar actief zijn van zullen profiteren.

Verder worden (op termijn) metalen hekken vervangen door, voor de polder kenmerkende, eikenhouten hekken. Houten hekken vormen tevens een belangrijk element bij de voortplanting van de argusvlinder. Argusvlinders zitten graag in het zonnetje op zo’n hek en het vrouwtje legt haar eitjes bij een hek op graspollen die aan de zonkant staan. De argusvlinder begint in Nederland een zeldzaamheid te worden, maar in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden komt de vlinder nog voor.

Aan de rand van het perceel is inmiddels al een natuurvriendelijke oever aangelegd en ook zijn een tweetal greppels uitgediept en voorzien van een flauw aflopende talud (zie foto).

Dhr. A. den Boer bij de graafwerkzaamheden in Natuurparel Liesgras (foto: Slagboom, R.)

Op 25 september is het terrein geïnventariseerd op bloeiende plantensoorten en vlinders die er ten tijde van de inrichting voorkomen. Dit is een zogenaamde nulmeting. In de komende jaren zal twee keer per jaar opnieuw monitoring plaats vinden om te zien of de biodiversiteit toeneemt.

Tijdens een veldbezoek was er een ontmoeting met een archeoloog die zocht naar archeologisch materiaal dat wellicht naar boven was gekomen tijden de graafwerkzaamheden. Een aantal scherven van aardewerk afkomstig uit de 17e/18e eeuw waren het resultaat.

Tijdens de graafwerkzaamheden in Natuurparel Liesgras zijn een aantal scherven gevonden, vermoedelijk uit de 17e/ 18e eeuw (foto: Alderliesten, N.).
Posted in Nieuws