Rijkswaterstaat gaat schade struinpad herstellen

In het weekend van 10 en 11 september deden we een schokkende ontdekking. Toen bleek dat alle 95 struiken en heesters op het wandelpad langs de A15, die door vrijwilligers met behulp van het Prachtlint waren aangeplant, tot op de grond toe waren afgemaaid. De aannemer van Rijkswaterstaat bleek hier de boosdoener te zijn.

Ton de Boon en Els van Lis. Foto: Cor de Kock

Rijkswaterstaat neemt verantwoording

Op 27 september jl. was hierover een bijeenkomst met de Gemeente, Wijkbelang Lingewijk en Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat trok hierbij direct het boetekleed aan en beloofde de schade te herstellen. De oorzaak bleek een miscommunicatie tussen Rijkswaterstaat en de nieuwe aannemer die het beheer sinds enkele maanden uitvoert.

Van wandelpad naar Struinpad

Tijdens deze bijeenkomst zijn afspraken gemaakt over het aanplanten en het beheer van het wandelpad, dat vanaf nu  officieel “Struinpad” zal worden genoemd. In februari 2018 zal Rijkswaterstaat zorgen voor herbeplanting van de percelen met bosplantsoen. Er zullen nu ook wat grotere heesters worden aangeplant. Tevens werd het beheer van zowel het talud als het Struinpad nog eens toegelicht. Op het talud wordt voortaan het zogenoemde “Ruigtebeheer” toegepast. Dit betekent dat het talud 1x in de 3 jaar wordt gemaaid.

Het Struinpad zal daarentegen jaarlijks worden gemaaid om het toegankelijk te houden voor wandelaars. Belangrijk hierbij is ook, dat in beide gevallen, het maaisel binnen 5 werkdagen zal worden afgevoerd. Dit komt de verschraling en dus de biodiversiteit ten goede.

Van A naar Beter

Wij kijken uit naar februari 2018 en hopen dat het Struinpad er volgend jaar nog groener en bloemrijker bij komt te liggen!

 

 

Posted in Nieuws