Oasen voegt 5 parels toe aan het Prachtlint

Twee keer per jaar ontmoeten de deelnemers van het Prachtlint beheerconvenant elkaar, om kennis en ervaringen te delen. In september brachten ze een bezoek aan de waterwingebieden van Oasen. Om ervoor te zorgen dat het drinkwater schoon is, beschermt Oasen de omgeving van deze gebieden. Hoe? Door er een natuurgebied van te maken! Prachtige natuurparels die, zoals de deelnemers tijdens deze bijeenkomst besloten, worden toegevoegd aan het Prachtlint.

Waterwingebied Oasen

Een oase voor amfibieën

Oasen beheert vijf natuurgebieden, waaronder De Steeg bij het gelijknamige zuiveringsstation in Langerak. Hier groeien prachtige bloemen en er leven onder andere amfibieën, zoals de vrij zeldzame Heikikker en de Rugstreeppad, en weidevogels. Richard Slagboom, adviseur van het ecologisch beheer van de Paddenwaard en Kikkerpoel van Oasen én projectleider bij het Prachtlint, nam de deelnemers mee op pad. De flora en fauna worden in dit gebied al 20 jaar gemonitord door ecologisch bureau Goes & Groot. ‘Het gaat hier goed met de amfibieën. Dit komt onder andere door de ondiepe poelen met stilstaand water. Deze zijn erg geschikt als voortplantingsplaats voor kikkers en padden.’

‘Waar het minder goed mee gaat, zijn de weidevogels. Dat is een landelijke trend. Voor deze vogels werken we aan een nieuw beheerplan.’ Ook de flora speelt volgens Richard Slagboom een belangrijke rol in de biodiversiteit. ‘Andere planten trekken andere insecten aan die op hun beurt weer andere vogels aantrekken.’

Kikkerpoel Oasen
Posted in Nieuws