Kleurrijk Prachtlint verovert regio, een droom komt uit

“Het idee voor het Prachtlint ontsproot in Winterswijk aan het brein van Piet de Winter”, vertelt Rolia Wiggelinkhuijsen, mede-initiatiefneemster van dit kleurrijke project. “Hij werd er geïnspireerd door de vele zonnebloemen, speciaal gezaaid om ze door kinderen te laten plukken. De geplukte zonnebloemen brachten zij bij ouderen en zieke mensen in de regio.”

Kleur in de polder

Het was ten tijde van de crisis in 2010, bouwplannen werden uitgesteld of verdwenen helemaal van tafel. Hierdoor lagen veel terreinen braak. Piet de Winter bedacht dat deze terreinen opgefleurd konden worden met bloemen, een welkome afwisseling in het grasgroene polderlandschap. “Als bestuurslid van Stichting Blauwzaam wist hij zijn medebestuursleden, waaronder ik, al snel te enthousiasmeren. We fantaseerden over een Blauwzaam lint, dat de braakliggende terreinen die we in wilden zaaien, met elkaar verbond.” Piet gaf Rolia opdracht om ‘het’ te regelen. “Na de droom kwam de werkelijkheid”, lacht Rolia. “Want waar haal je de middelen vandaan?”

Ze vroeg een Green Deal aan, een initiatief waarmee de overheid duurzame initiatieven uit de samenleving wil stimuleren. “We nodigden de behandelend ambtenaar uit bij de Nationale Bomenbank, waar Piet, als oud-directeur van dit bedrijf, met andere ondernemers paraat stond. De ambtenaar was onder de indruk van ons plan om dit lint samen met de gemeenten, organisaties, onderwijs en het bedrijfsleven te realiseren. De gunfactor was ook hoog, mede dankzij Piets charmante aanpak, en we sleepten zo ons startkapitaal binnen.”

Initiatiefnemers Prachtlint: Piet de Winter en Rolia Wiggelinkhuijsen

In hetzelfde schuitje

Het eerste project was het inzaaien van de bermen bij het tijdelijke gemeentehuis in Bleskensgraaf in officiële aanwezigheid van burgemeester Van der Borg. Een groeispurt volgde echter na de zogenoemde ‘schetsschuit’. Op deze dag kwamen 25 partijen die betrokken zijn bij het regionale groen bijeen bij De Kuiper in Noordeloos, om na te denken over de invulling en realisatie van het project. “Die dag kreeg het lint echt vorm. De parels werden plekken die leuk zijn om te vertoeven en waar de natuur prioriteit heeft, met elkaar verbonden door een ketting van kleurrijke bermen.” In 2015 ondertekenden maar liefst 16 partijen het beheerconvenant voor het groeiende lint en dat worden er steeds meer. “Iedereen helpt mee met het onderhouden en uitbreiden van het Prachtlint, ieder vanuit zijn eigen expertise.”

Van Blauwzaam naar Prachtlint

“Blauwzaam is een stichting gericht op ondernemers, maar steeds meer burgers wilden meedoen. Om dit organisatorisch zo makkelijk mogelijk te laten verlopen, werd het Blauwzaam lint een zelfstandige organisatie met een nieuwe naam: het Prachtlint.” Steeds meer organisaties én vrijwilligers sluiten zich bij het Prachtlint aan. “Van natuurliefhebbers, ecologen en ondernemers tot het Waterschap, de gemeente en de provincie: allemaal voelen ze zich verantwoordelijk voor de natuur. Bedrijven omdat ze belang hebben bij bijvoorbeeld een goede waterkwaliteit en een duurzaam imago, burgers omdat ze het belangrijk vinden in een mooie, natuurrijke omgeving te wonen.” Het in beweging brengen van zoveel mogelijk partijen was precies wat Piet en Rolia voor ogen hadden. “Alle partijen enthousiasmeren en iedereen op een lijn krijgen, dat hebben we samen echt goed voor elkaar gekregen.”

Ondertekening convenant Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden 30-9-2017

Iedereen kan meedoen

De werkgroep van Het Prachtlint wordt gecoördineerd door Richard Slagboom. “Als iemand, een burger of ondernemer, meer diversiteit in de natuur wil creëren en een idee heeft voor een nieuwe parel staat de werkgroep klaar met advies.” Op de website www.prachtlint.nl staan praktische ideeën en handvaten waarmee je zo aan de slag kunt en mee kunt helpen om het Prachtlint uit te breiden. Met het Prachtlint-mengsel kunnen mensen in hun eigen tuin aan de slag, iedereen kan meedoen. “Wanneer het Prachtlint af is? Misschien wel nooit en dat zou goed zijn, want zo blijft het altijd in ontwikkeling.”

Posted in Nieuws