Rijkswaterstaat maait struiken langs wandelpad tot de grond toe af!

Tien Lingewijkers, die plantten een heg. En toen kwam Rijkswaterstaat… Die maaide alles weg.’ Bewoners van de Gorcumse Lingewijk zijn boos en verdrietig.

AD Rivierenland, Anja Broeken 12-09-17, 07:00

December vorig jaar plantten ze zo’n honderd heesters en andere struiken langs wandelpad onder aan de A15. Nu staat er nauwelijks nog iets van overeind. Rijkswaterstaat maaide niet alleen het gras, maar ook het jonge groen.

,,Dit is zo jammer’’, zegt Ton de Boon van Wijkbelang Lingewijk. Hij en Els van Lis zetten zich namens de bewonersbelangenorganisatie met name in voor meer groen in de wijk. ,,De inzet van heel wat vrijwilligers is compleet teniet gedaan.’’ De struiken kregen ze aangeboden via Prachtlint , een organisatie die zich inzet voor meer groen in de Alblasserwaard. Onder meer om bijen en vlinders ook meer leefruimte te geven.

Johan Sterk, onbezoldigd stadsbioloog, begeleidde de wijkbewoners bij de plant vorig jaar. Hij probeert nog te achterhalen wat er nu precies is misgegaan. ,,Of dit nu een kwestie is geweest van slechte communicatie of van incompetentie, dat durf ik nog niet te zeggen. Maar die struiken waren niet over het hoofd te zien. Wijkbewoners hebben het gras erom heen bewust laag gehouden, zodat was te zien waar alles stond. Bovendien stonden er om de planten ook vraat beschermers. Om te voorkomen dat konijnen het groen zouden kortwieken.’’

Wethouder Arjen Rijsdijk reageert al op Facebook en stelt Sterk voor om gezamenlijk een claim in te dienen bij Rijkswaterstaat. Al is het talud en pad wel van de rijksdienst. Rijsdijk zegt in elk geval toe om navraag te doen bij Rijkswaterstaat. De gemeente Gorinchem had vorig jaar uitgebreid overleg met de dienst voordat de heesters langs het wandelpad langs de A15 werden neergezet.

Ton de Boon en Els van Lis. Foto: Cor de Kock