Aanvang werkzaamheden Havelingen Kinderdijk

Werelderfgoed Kinderdijk bestaat uit meer dan alleen molens. Ook de havelingen horen erbij, hoewel deze naam bij velen nog onbekend is. Daar komt verandering in. Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK), Stichting Blauwzaam en de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard (NVWA) hebben de handen ineengeslagen om de cultuurhistorische en natuurwaarden van deze buitendijkse landjes te herstellen.

Aad Schouten, molenaar op Museummolen Blokweer van het Werelderfgoed en de Wingerdse Molen te Bleskensgraaf, is goed op de hoogte van de geschiedenis van de molens en het bijbehorende buitengebied. “Ik ben nauw betrokken bij het project ‘het Ambacht van Poldermolenaar’ dat op de Blokweerse Molen is opgezet. Nu ben ik ook gevraagd door de SWEK om mee te denken over de havelingen. Deze stukjes land liggen tussen de molens en werden vroeger afgegraven om de kades en molenerven mee op te hogen. Rond 1950 werden ze gebruikt als hooiland en soms liep er jongvee op. Bij hoge waterstand zorgden ze ook voor waterberging.”

Ruimte voor herstel

Op de havelingen groeiden veel bloemen, kruiden en andere planten die goed zijn voor vlinders, bijen en tal van andere dieren die hier beschutting vonden. Inmiddels staan de zaken er wat minder rooskleurig voor, vertelt Aad: “Brandnetels, riet en bramenstruiken verdringen de natuurlijke vegetatie. Als we niet ingrijpen, blijft er alleen riet over. Dat is zonde. Met het juiste beheer komt de oorspronkelijke biodiversiteit weer terug. Dat is niet alleen prachtig om te zien, maar ook belangrijk voor de natuur.” Daarom zullen betrokkenen van het Prachtlint, SWEK en de NVWA een goed beheerplan opstellen.

Maar eerst is er flink wat werk aan de winkel. “We maken nu met de hulp van firma Hoek de eerste drie stukken land glad. Het is kwetsbare grond, dus we maaien met de zeis of licht motorisch materieel. De bomen worden gesnoeid en het omliggende water wordt opgeschoond, zodat de natuur op de havelingen zich weer kan herstellen.”

Kleurrijk vooruitzicht

Bezoekers en bewoners van Kinderdijk kunnen dus uitkijken naar een kleurrijke bloemenpracht op de havelingen. Ook Aad geniet van dit vooruitzicht: “We hoeven niets te zaaien, want een hoop planten zijn er nog. Ze worden nu verdrukt door alles wat sneller groeit en sterker is. Als eerste zullen straks de dotterbloemen gaan bloeien!” Daarnaast hebben de havelingen ook een cultuurhistorische waarde. “We gaan de havelingen daarom met de zeis maaien en laten het gras op ruiters drogen. Dat doet oude tijden weer een beetje herleven.”

Het havelingen-project vormt zo een belangrijke bevestiging van de authentieke historie van het gebied en een kleurrijk vooruitzicht voor de hele streek. Ze zijn het beginpunt van het ‘Prachtlint’, een initiatief van Stichting Blauwzaam, en worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie en de Gasunie. De vrijwilligers van het Prachtlint creëren een vlinder- en bijenlint van bloemrijke kades en bermen door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Aan dit lint willen ze natuurparels laten ontstaan door mensen te stimuleren met ideeën te komen en, onder het mom ‘kleurrijk groen, samen doen!’ diverse partijen (bewoners, verenigingen, ondernemers, scholen etc.) bij elkaar te brengen om de ideeën uit te voeren.

Lees hier meer over de havelingen.

Werkzaamheden havelingen
Werkzaamheden havelingen

maaien-met-de-zeis-lr

Op de Haveling bij Museummolen Blokweer gaf Aad Schouten afgelopen zomer een workshop ‘Maaien Met De Zeis’