Monitoren Zijdeweg

Langs de Zijdeweg bij Oud-Alblas is onlangs gemonitord op bloeiende planten en dagvlinders. Door deze 2 aspecten 2 x per jaar te bekijken, willen we in de gaten houden hoe de ingezaaide berm zich ontwikkeld. We willen ook weten of de ingezaaide bermen worden gevonden door vlinders.

Langs de Zijdeweg werden 31 bloeiende soorten planten en in totaal 38 vlinders geteld. De vlinders waren vooral klein koolwitje en klein geaderd witje.

Monitoring Zijdeweg
Monitoring Zijdeweg