Ondertekenen beheerconvenant

In een werkgroep van groenbeheerders is dit jaar gewerkt aan het tot stand komen van een beheerconvenant. Hierin spreken 14 partijen af elk jaar het Prachtlint groter te maken, meer parels toe te voegen. Maar bovenal spreken zij af het Lint duurzaam te willen beheren. Bij de ondertekening was Waterschap Rivierenland heel helder. Bestuurder Goos den Hartog maakte duidelijk dat het Waterschap in de komende 5 jaar 250 km meer bermen duurzaam wil gaan beheren. De Provincie kwam met nieuwe voorstellen voor de N216 en Leerdam zaait komende lente 5 km Lint in.

Duurzaam beheer wordt extra mogelijk als het bermmaaisel ook geld gaat opbrengen. Voorafgaand aan het ondertekenen werden de mogelijkheden voor de regio besproken onder leiding van het Landbouw Economisch Instituut uit Wageningen.
Kan bermmaaisel worden gebruikt als veevoer of voor bio plastic, of kan het samen met de snippers van knotwilgen in de toekomst onze regio van veel energie voorzien? Zoals bijvoorbeeld met de hout gestookte warmtecentrale van Gorinchem, waar met smart op wordt gewacht.

Het was ook feest voor de energiecoöperatie De Knotwilg die is gestart met de aanleg van de energieplantage achter de Nationale Bomenbank in Bleskensgraaf. Onder het mom ‘geen tak de streek uit’ wil De Knotwilg bijdragen aan het verduurzamen van het energieverbruik in de regio. De energieplantage is tevens een parel aan het Prachtlint.

“Kleurrijk groen samen doen” is niet langer meer een mooi gebaar maar met zoveel partijen nu echt een beweging. Dat was vandaag een Proost! waard

Feestelijke stemming na ondertekening beheerconvenant
Feestelijke stemming na ondertekening beheerconvenant
Prachtlint
Prachtlint