Samenwerking met Wellantcollege de Bossekamp

Het Wellantcollege de Bossekamp en Stichting Blauwzaam hebben met elkaar om tafel gezeten hoe ze samen kunnen optrekken. Dat gesprek resulteerde al direct in een hele praktische invulling van de samenwerking. Leerlingen van de Bossekamp hebben een ochtend wilgen geknot. De wilgentakken zijn bedoeld voor het vlechthek op het Natuur-ei-land in Bleskensgraaf, een van de parels van het Prachtlint. Deze zal tijdens de Natuurwerkdag op 7 november 2015 door leerlingen van de basisschool in elkaar worden gevlochten.

Wilgen knotten
Wilgen knotten
Werkdag leerlingen Wellant op Idylle Ottoland
Werkdag leerlingen Wellant op Idylle Ottoland