Monitoren van het Prachtlint

Met veel enthousiasme zijn we stapje voor stapje bezig met het verwezenlijken van het Prachtlint. Soms is er ingezaaid of er zijn bomen en struiken geplant en soms wordt alleen het beheer aangepast. Om te kunnen beoordelen of deze inspanningen een positief effect hebben op het aantal bloemen, bijen en vlinders gaan we dit monitoren. In augustus en september 2015 is door een aantal enthousiaste natuurliefhebbens een eerste monitoringsronde uitgevoerd. Iedereen deed dit op een deel van het Prachtlint bij hem of haar in de buurt. De resultaten zijn op sommige plekken al heel positief. Op andere plaatsen is een nulmeting uitgevoerd om de uitgangssituatie vast te stellen voordat we er aan de slag gaan, zodat we over een tijdje het verschil kunnen meten.

Monitoring Leerdam
Monitoring Leerdam