Wat is Prachtlint?

Prachtlint is een regionaal initiatief van overheden, maatschappelijke organisaties, terreinbeheerders en burgers voor bevordering van de biodiversiteit. Het bestaat uit een combinatie van ecologisch beheerde linten (bermen, kades en dijken) en lokale zogenoemde parels. We verbeteren, versterken en breiden uit door kennisoverdracht, elkaar te inspireren, linten en parels te verbinden. Prachtlint werkt met beheerconvenanten, cursussen en netwerk- en kennisbijeenkomsten.

Zo zorgen we er samen voor dat er een samenhangend netwerk ontstaat van ecologisch beheerd areaal en dat de biodiversiteit toeneemt.

Bij de start richtte Prachtlint zich op één lint van Alblasserdam tot Leerdam. Inmiddels is het Prachtlint in de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden uitgegroeid tot een fijnmazig weefwerk en werd het Prachtlint in 2021 uitgebreid naar de Krimpenerwaard. Bestaande initiatieven daar worden uitgebreid, verbeterd en verbonden. We werken allen aan een aaneengesloten Prachtlint!

Activiteiten

Naast het verstrekken van kennis organiseert Prachtlint cursussen, themabijeenkomsten en filmavonden. De eerstvolgende activiteit is de vertoning van de film Onder het Maaiveld op donderdag 28 maart bij het Streekmuseum Krimpenerwaard (20:00-22:00). Toegang is kosteloos en aanmelden kan via kw@prachtlint.nl.

Prachtlint

 • mobiliseert inwoners en organisaties:
  om bestaande parels aan te melden, om nieuw parels te initiëren en om als vrijwilliger deel te nemen als adviseur of medewerker
 • mobiliseert beherende organisaties:
  om gebied dat ze al ecologisch beheren aan te melden, om hun ecologisch beheerde areaal uit te breiden, om kennis en inzet over ecologisch beheer actief te delen en om te stimuleren dat nieuwe partners zich aansluiten bij het beheerconvenant

Doe mee

Door mee te doen met Prachtlint draag je actief bij aan het vergroten van de biodiversiteit in jouw omgeving.

Samen leggen we letterlijk een bloeiend netwerk aan dat voedsel, schuil- en nestgelegenheid biedt aan veel diersoorten.

Insecten zoals vlinders en bijen, maar ook vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen zoals de ringslang kunnen zich daardoor verspreiden en hun rol spelen in de natuurlijke kringloop.

Iedereen kan op zijn of haar manier bijdragen aan Prachtlint. Hoe die bijdrage er uit kan zien, is afhankelijk van:

 • wat je wilt doen;
 • wat de uitgangssituatie is;
 • van wie de grond is en hoelang je er gebruik van wilt maken;
 • hoeveel middelen en menskracht je hebt.

Zelf een parel beginnen

 • Is alles duidelijk?
  Dan kan je meteen aan de slag met het inrichtingsplan.
  Inrichtingsplan

 • Ben je nog zoekend?
  Dan helpt deze ideeënhulp je verder.
  Ideeënhulp

Samen maken we impact

Als onderdeel van de Prachtlint-gemeenschap maak je deel uit van een grotere beweging die zich inzet voor natuurbehoud en duurzaamheid. Door samen te werken bundelen we onze krachten en hebben we een grotere impact voor behoud en herstel van biodiversiteit.

We geloven dat de natuur essentieel is voor ons welzijn en dat we een verantwoordelijkheid hebben om haar te beschermen en te koesteren. Daarom willen we iedereen inspireren en ondersteunen bij het creëren van een prachtige en passende leefomgeving voor mens, plant én dier.

Deze website laat zien wie we zijn en wil je op weg helpen. Je vindt er een handig stappenplan en heel veel informatie. Dat helpt je bij het inrichten van je tuin of een berm en bij de keuze van plantgoed. Maar ook bijvoorbeeld bij het plaatsen van nestkasten. Zo wordt het makkelijker om de streek rijker aan natuur en kleur te maken, en samen de handen uit de mouwen te steken.

Toch nog vragen en kun je wel wat advies gebruiken of is het fijn als iemand eens met je mee kijkt? 

Neem dan contact met ons op. 

Contact